Peter Stuedtner’den Mesaj / Message from Peter Steudtner

Peter’in mesajını paylaşın, ona destek olun! / Share Peter’s message to support him!
İnsan hakları savunucularını ve kurumlarını desteklemek suç değil haktır.

Supporting human rights defenders and their organisations are not a crime but a right.