Veli Acu Kimdir? Who is Veli Acu?

İnsan Hakları Gündemi Derneği üyesi

1988 yılında Siirt’te doğru. Gazi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans bölümünü bitirdi. Halen Gaziantep Üniversitesi’nde İngiliz Dil ve Edebiyatı bölümünde öğrenimine devam ediyor. 2009 yılından beri İnsan Hakları Gündemi Derneği yürütme kurulu üyesi. 2010 yılından beri Uluslararası Af Örgütü üyesi olan Acu, insan hakları, milliyetçilik, siyaset teorisi, toplumsal hareketler, liberal düşünce, demokrasi teorileri ve sivil toplum ile akademik olarak ilgileniyor. 2010’dan beri çeşitli sivil toplum kuruluşlarında profesyonel olarak çalışıyor. Mayıs 2016’dan beri BM Dünya Gıda Programı’nda Program Ortağı olarak çalışmakta.


Member of the Human Rights Agenda Association

He was born in 1988, in Siirt. He graduated from Gazi University Department of Political Science and Public Administration. He is still a student at Gaziantep University Department of English Literature. He has been a board member of the Human Rights Agenda Association since 2009 and also a member of Amnesty International Turkey Branch since 2010. He is interested in human rights, nationalism, political science, social movements, liberal thought, theories of democracy, and civil society. For the last seven years, he has been working in civil society organizations as a professional, including United Nations World Food Programme, which he joined in 2016.