Veli Acu’dan Mesaj / Message from Veli Acu

Veli’nin mesajını paylaşın, ona destek olun! / Share Veli’s message to support him
İnsan hakları aktivisti ve insani yardım dernekleri çalışanı olarak son süreçte maruz kaldığım gözaltı ve asılsız suçlamalardan dolayı ne kadar doğru bir mecrada mücadele ettiğimi görmüş oldum .İnsan hakları, hiç kimseyi ayırt etmeksizin hemen şimdi!

Thanks to this detention and these baseless accusations directed at me as a human rights activist and a humanitarian worker, I have now seen how right and needed our struggle is. Human rights for all now, without discrimination!