Discover Digital Opportunities — Maar hoe dan?

Freshheads
Freshheads - discover digital opportunities
6 min readNov 13, 2018

--

Een tijdje terug gaf ik je vijf goede redenen om met Freshheads samen te werken. Dit artikel is een vervolg daarop. Samen met heads en klanten leg ik onze unieke Freshheads werkwijze nog eens stap voor stap aan je uit.

1. Discover — Op zoek naar kansen!

In mijn vorige blog las je het ook al: je moet continu innoveren als je als bedrijf relevant wil blijven. De wereld gaat rap, jij moet mee en wij helpen je om kansen daarvoor te ontdekken. Hoe dat begint? We gaan aan de slag met vragen zoals: tegen welke problemen loopt jouw organisatie aan? Wat moet volgens je medewerkers echt handiger? Hoe kun je slim aansluiten bij de veranderende behoeften van jouw klanten? Deze stap draait nog echt om een combinatie van deskresearch, ervaring en veel praten met potentiële gebruikers. We pakken je vraag of ambitie stevig vast en we onderzoeken, testen, leren en onderzoeken opnieuw. Dit alles doen we met open vizier en samen met jou, onze klant. In dit stadium denken we nog niet aan een middel (webapplicatie, mobiele app of iets anders), maar staat de probleemstelling echt centraal. Uiteindelijk resulteert dit in een groslijst met mogelijke kansen.

Evert Hilhorst — Concept & Strategie bij Freshheads:
“TBI klopte bij ons aan voor een platform. Een platform voor innovatie binnen de organisatie om precies te zijn. Maar ja, wat betekent innovatie voor TBI precies? Om erachter te komen waar de behoeften van TBI op dit vlak liggen, interviewden we werknemers met uiteenlopende functies. In plaats van te vragen: ‘wat is innovatie volgens jou?’ vroegen we: ‘noem eens een innovatie die je onlangs in je eigen werk doorvoerde?’ Door op deze manier heel concreet naar ervaringen te vragen, kwamen we erachter waar de wensen werkelijk liggen. Sociaal wenselijke antwoorden blijven zo achterwege. Voor de grote organisatie die TBI is, bleek vindbaarheid van andere collega’s met specifieke specialisaties bijvoorbeeld een belangrijk item.”

Brainstorm bij TBI

Douwe van den Wall Bake — Innovatie manager bij TBI Holdings:
“Wij weten het nog niet. Na de eerste verkennende gesprekken was dat wat ik van Freshheads te horen kreeg. Ik wilde een laagdrempelig peer-to-peer platform om vraag en aanbod van vernieuwers uit de TBI bedrijven bij elkaar te brengen. Maar Freshheads wilde eerst met de potentiële gebruikers in gesprek. Heel intensief — één op één — om erachter te komen of en hoe dit probleem werd ervaren. Kost even tijd maar erg leerzaam en absoluut essentieel als je het mij vraagt.”

2. Prototype — Fake it till you make it!

Testen, testen, testen — dat staat hier centraal. Eerst met een concept (een heel simpele visualisatie van een idee) en daarna met een prototype. Testen doen we bij en met gebruikers en met andere stakeholders. Een iteratief proces, waarbij valideren, meelopen en toetsen of onze aannames kloppen vast onderdeel zijn. Meestal ‘faken’ we daarvoor een reële situatie om te zien hoe mensen écht op een product reageren. Zoals in de case hieronder. Voor VIIA/Royal HaskoningDHV maakten we het prototype zo realistisch mogelijk, zodat hun ingenieurs en andere betrokkenen het goed uit kunnen proberen. Aan de achterkant hangt het in de prototype-fase nog aan elkaar met spaghetticode: dat wil zeggen dat we het prototype met minimale bouwtijd aan de minimale vereisten kunnen laten voldoen. Daardoor spelen we in deze fase nog relatief makkelijk en snel in op eisen en wensen. Na al dat testen en finetunen weten we — als deze fase achter de rug is — precies hoe we van jouw platform een succes kunnen maken.

Ingenieurs aan het werk

Gijs van Zon — Design strateeg bij Freshheads:
“Hoe krijgen we draagvlak bij de ingenieurs die straks met de tool gaan werken? Die vraag stond in dit stadium van de samenwerking met VIIA/Royal HaskoningDHV voorop. Je kunt wel iets heel moois bouwen, maar als zij er niet achter staan heeft het natuurlijk geen zin. Dus: testen maar! We werkten nauw samen met de ingenieurs die onderzoek aan de Groningse gebouwen uitvoeren. Op basis van hun input werd het product steeds scherper en beter. Dat vroeg trouwens wel wat: we moesten steeds weer bijschaven, tweaken, aanpassen en soms weer helemaal opnieuw bouwen. Tot het moment dat we aan onze toekomstige gebruikers merkten dat we echt iets beet hadden. Dat was in dit geval het moment waarop de ingenieurs zelf met ons mee gingen denken over hoe we VIIA verder konden uitbreiden: ‘Als ‘ie dit kan, zou optie X dan misschien ook mogelijk zijn?’. Als die interactie er is, dan weet je dat je in de goede richting zit.”

Michiel Visscher — Projectleider en ingenieur VIIA/Royal HaskoningDHV:
“Toen Gijs de standaardvorm van advies zag die we tot dan toe voor bewoners gebruikten zei hij verbaasd: ‘Echt? Is dit het? Wij zouden dat echt helemaal anders doen.’ Typisch Freshheads: niet bang om met de hamer bestaande processen opzij te meppen. En ik geef daar graag ruimte voor. De manier van communiceren met bewoners hebben we inmiddels zeer kritisch tegen het licht gehouden en binnenkort starten we een pilot. In plaats van pas achteraf een rapport met bewoners te delen, willen we ze juist gaandeweg meenemen in het proces — stap voor stap. Zo komen we er hopelijk ook achter waar hun behoeften liggen, waarmee wij hen kunnen helpen. Als deze manier van communiceren werkt, bouwen we het prototype verder uit. Maar als het niet werkt, geen man overboord. Dan kunnen we op basis van feedback van bewoners en andere betrokkenen verder met wat beter werkt.”

3. Product — En dan nu voor het echie!

We beginnen klein: met een schaalbaar platform dat we daadwerkelijk lanceren. Maar let op: hier moet je er ab-so-luut zeker van zijn dat je propositie perfect in orde is. En wij helpen je daar natuurlijk bij ;-). Door het platform te laten draaien in de ‘echte’ wereld zien we wat de interactie met gebruikers is: niet één keer, maar continu. Zo krijgen we in beeld op welke manier we kunnen opschalen en finetunen we het product op basis van gebruikersfeedback.

Jaap de Groot — New Business Development Manager bij Centraal Beheer:
“De toegevoegde waarde van het werken met Freshheads voor mij is dat ze écht willen begrijpen wat het probleem is. Dat leidt dan tot een oplossing die ook echt iets oplost. Met hun prettige Brabantse nuchterheid duiken ze in het proces. Samen met ons, trouwens. Nu RoadGuard in de basis staat, breiden we het platform steeds verder uit. We zien elkaar nu niet meer elke week zoals in het begin, maar nog steeds zitten we regelmatig een hele ochtend bij elkaar met de benen op tafel. Dan spreken we de plannen voor de komende periode door: wat gaan we doen en waarom? Plannen worden vervolgens opnieuw getest en gevalideerd, ook in deze fase. Samen hard werken — zij aan zij — en zo nu en dan tijd voor een biertje. Dat hoort erbij.”

RoadGuard

Roel Tuerlings — Concept & Strategie bij Freshheads:
“Toen we het product eenmaal gingen bouwen moest eerst de basis tiptop in orde zijn. Je begint dan echt bij het begin: de locatiebepaling van het voertuig met pech moest zeer precies zijn — je wil voorkomen dat de bergers aan de verkeerde kant van de weg staan — de koppeling met de bergingsrayons in het land moest gemaakt worden en het betalingssysteem moest worden ingericht. Toen dat eenmaal stond zijn we verder gaan onderzoeken en bouwen. Zo hebben we na grondig testen een nieuwe feature toegevoegd: de 30-minuten garantie. Als klanten langer dan 30 minuten op een berger moeten wachten, krijgen ze korting per extra gewachte minuut.”

4. Incorporate — Zelf aan de slag!

Hoera! We hebben een product of dienst dat succesvol lijkt te zijn. Langzaamaan bouwen we het product verder uit, schalen we op en….Freshheads trekt zich terug. Door de juiste mensen voor jou te werven en op te leiden, of door je eigen mensen te trainen geven we je de touwtjes in handen.

Wil je nog meer weten over hoe een samenwerking met Freshheads er precies uit kan zien? Kijk dan op onze site en lees meer over onze werkwijze!

--

--

Freshheads
Freshheads - discover digital opportunities

Samen met de tofste klanten ontdekken en grijpen we kansen. Het resultaat? Indrukwekkende digitale oplossingen die echt waarde toevoegen. www.freshheads.com