Photo by Stephen Dawson on Unsplash

FRONTEND KAPSAM

2022'de JavaScript ve Ekosistem

Analiz yaptığım siteye bu linkten ➡️ https://2022.stateofjs.com/ erişebilirsiniz.

1. ANKETE KATILAN KİŞİLER İLE İLGİLİ ANALİZLER

A. Deneyim ve Kazanç Analizi

Ankete katılanların deneyimleri ve kazandıkları üzerinden bir analiz yaptıklarında aşağıdaki görseldeki gibi bir analiz çıkmış

 • Y ekseni yaş ve deneyim
 • X ekseni (Yıllık )kazancı gösteriyor
Deneyim — Kazanç Analizi

Buradan katılımcıların deneyim (yaş) doğrultusunda ilk 5 yılda 0–50K arasında değişkenlik gösterirken 6 ile 20 yıl arasında → bu rakamın 50–100K arasında değiştiği ve sadece deneyimsel olarak %4 lük bir kesmin 100 K üzerine çıktığını görüyoruz.

Tabi bu kazanç vb bulunduğun region (bölgeye göre) de değişkenlik gösterecektir.

B. İKAMET EDİLEN ÜLKEYE GÖRE YAPILAN ANALİZ

İkamet Edilen Bölgelere Göre Analiz

Bu kısımdan katılımın %25 Avrupa , sonrasında %17 Amerika, %7 Asya ve Avusturalya katılımı olduğunu görebilirsiniz. Bu tabi aşağıdaki çıkacak olan analizlere de etkisi olacaktır. Örneğin React daha Amerika’da popüler Vue Çinde popüler ise bu analiz sonuçları React tarafında daha ağır basacaktır. Bundan dolayı aşağıdaki kütüphaneler üzerinde yapılan analizleri bu bölgesel dağılımı düşünerek yapıldığını unutmamak geerekiyor.

Diğer Demografik verilere site üzerinden erişebilirsiniz. bunlardan bazıları Dil, Yaş, Deneyim, Şirket Büyüklüğü, Kaynak, Cinsiyet

2. ÖZELLİKLER İLE İLGİLİ ANALİZLER

Bu özellikleri 3 kısımda incelemişler.

 • Language (Dile gelen özellikler):

Nullish Coalescing, Top Level await(), String.prototype.replaceAll(), Dynamic Import, Array.prototype.at(), Numeric Separators, String.prototype.matchAll(), Promise.any(), Object.hasOwn(), Proxies, Private, Promise.allSettled(), Regexp Match Indices, Logical Assignment, Error.prototype.cause, Array.prototype.findLast(), Temporal

 • Browser API (Tarayıcılara gelen Özellikler)

WebSocket, Intl, Shadow DOM, Custom Elements, Service Workers, Geolocation , Page Visibility API1, File System Access API, Web Animations, Web Share API, Broadcast Channel API, WebRTC, WebGL, Web Speech API, WebXR Device API

 • Diğer :

Progressive Web Apps, WebAssembly (WASM)

Yukarıdaki resimden de anlayacağımız gibi Nullish Coalescing, ReplaceAll, Top Level Await, Web Socket, Shadow DOM, Service Worker , Intl, Progressive Web App artık iyice hayatımıza giren özellikler.

Diğer Özellik(Feature) verilerine site üzerinden erişebilirsiniz.

3. KÜTÜPHANELER İLE İLGİLİ ANALİZLER

 • Frontend Frameworks: Frontend framework’leri dediğimiz tarayıcı’da uygulama geliştirmek için kullanılan kütüphane ve frameworkler.

Katılımcılardan anladığımız Solid, Svelte, Qwik gibi yeni kütüphanelere ilgi artıyor, eski kütüphanelerden olan React yerini korurken, Vue, Prereact gibi kütüphanelerde kullanımda bir azalma söz konusu, Angular ve Ember kullanılma oranlarında bir azalma var ama genel yıllar içerisinde Angular %60 lardan %40 , Ember’da %40 lardan %18 lere düşmüş durumda..

 • Rendering Frameworks: Frontend ve Backend rendering ve uygulamayı geliştirme ve sunma üzerine odaklanmış Framework’ler
https://assets.devographics.com/captures/js2022/en-US/rendering_frameworks_experience_linechart.png

Burada gördüğümüz ise Gatsby 2019–2022 gelirken %90 lardan %40 lara düşmüş. Remix’te de geçen seneye göre %10 luk bir düşüş var. Next.JS , SvelteKit ve Astro ise mevcut kullanım isteğini korumuş.

 • Testing Kütüphanelerinde: Tabi hepsi aynı testing amacı katmanını işaret etmiyor (E2E Test, Integration Test, Component Test vb.. olarak değişiyorlar)

Yeni çıkan Playwright ve Vitest kütüphanelerinde bir yükleliş var. Testing library konumunu korurken, Jest, Puppeteer, Cypress ve Storybook gibi kütüphanelerin kullanım oranlarında düşüşler var.

 • Desktop ve Mobile App Alanında

Tauri en yeni çıkmış olanı ve en çok yükselen bu sene Tauri ama kullanım oranı olarak en çok Electron ve React Native, Ionic ve Expo en fazla kullanılmaya devam ediyor

 • Build Tools : Uygulamayı canlıya çıkarken bundle(html,css, js) dönüştürme kısmında kullandığımız araçlar. Aynı zamanda Developer ortamlarında bir çok JSX, SaSS , TypeScript vb… üst seviye araçları kullanmamızı sağlayan araç setidir.

Benim gördüğüm halen Webpack en çok kullanılan Build aracı fakat en çok yeniden kullanma isteğini kaybeden Webpack ve Gulp olmuş. Gulp kullanılma oranlarında da cidd düşüşler bulunuyor. Bunun yerine yeni nesil Vite ve Turbopack gibi build araçları daha popüler ve kullanımları da giderek artmakta.

 • Mono repo araçları : Mono repo alanında Lerna sonrasında pnpm yine en fazla kullanım oranına sahip PnPm, Turborepo ve Nx ise bu alanda tutulma oranları ve kullanım oranları giderek artan mono repo araçları

3. Diğer Kütüphaneler ve Araçlar ile İlgili Araştırmalar

Bu konuda sitedeki ilgili adrese bu linkten erişebilirsiniz.

 • Genel
 • Date Management (Tarih, Saat Yönetimi)
 • Görselleştirme
 • Data Fetching
 • Backend Frameworks
 • Utilities
 • JS Runtime
 • JS Edge / Serverless Runtime
 • JS Flavors : TypeScript

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store