Photo by Steve Johnson on Unsplash

Basit Bir Hesap Makinası Nasıl Stillendirilir

Daha önceden React ile basit bir Hesap Makinesi geliştirmiştim. Bu yazıda da bu uygulamayı nasıl stillendireceğimi anlatacağım.

İlk hesap makinesi örneğinde Hesap Makinesi mekaniği üzerinde durmuştuk ve bu konuyu anlatmıştık. Oluşturduğumuz ekranlar aşağıdaki gibiydi. Bu yazıda hesap makinemizi nasıl stillendirebileceğimiz üzerinde duracağız.

React UI Mechanics

A. Örnek Bir Hesap Makinesini Önce Tasarlayalım

MacOS hesap makinesinin tasarımı oldukça güzel.

MacOS Hesap Makinesi

B. Tasarımı Giydirelim

C. Kaynak Kod

D. Demo Ortam

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara (React UI Mechanics) erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara (React UI Styling) erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store