Photo by Testalize.me on Unsplash

JS Tarihçesi

JavaScript Object Merge/Extends Kullanımı

Basit bir toplama ve çıkarma işlemimiz olsun. Aşağıda görüldüğü gibi bu fonksiyonları çağırıp çıktılarını console.log içerisine verdiğimiz zaman bu değerler ekrana yazılır.

Toplama ve Çıkarma

Hem console.log dışarıdan enjekte edelim write edeceğimiz kısım console, network veya bir bileşen olsun dediğimizde. Ve bu yapıyı bır obje üzerinden kontrol edelim dediğimizde aşağıdaki clousure yapısı ile calculator(fn) içerdeki fonksiyonları soyutlayabiliriz.

Calculator Fonksiyonu ile Object Return

Bu durumda write fonksiyonunu istediğimiz gibi soyutlaştırıp bu değeri önce calculator fonksiyonuna geçip, ordan dönen obje içerisindeki fonksiyonlar ile istediğimiz soyutlamayı yapabiliriz.

calculator fonksiyonunu çağırımı..

Toplama Çıkarmayı Biraz Genişletelim

Toplama çıkarmayı biraz genişletelim. Çarpma ve bölme ekleyelim. Önceki objeyi değiştirmeden bunu nasıl yapabiliriz. Mesela 2nci bir calculator objesi oluşturup bunun üzerinden çarpma ve bölme işlemlerini yaptırabiliriz aşağıdaki gibi..

calculator2

Tabi burada bir problem var 2 tane calculator objemiz ve bunlar üzerinden ayrı ayrı fonksiyonları çağırmamız gerekiyor. Bunun yerine bu 2 farklı fonksiyona sahip objeleri nasıl birleştiririz.

(toplama, çıkarma) + (çarpma, bölme) 
CombinedCalculator

Yukarıdaki extend metodu JQuery extend ile benzer bir yapı, objeleri ilk parametredeki obje içerisinde birleştiriyor. Object.assign ile aynı , JQuery extra deeepCopy özelliğide var.

Object assign yöntemi

Diğer bir birleştirme yöntemide JS Spread ile bu hesap makinesi fonksiyonlarını içeren objeleri birleştirebiliriz.

CombinedCalculator 2

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store