Object.assign vs Object.Spread

JS Code Snippet

Object.assign() veya Spread

Aslında bu konu Fonksiyonel Programlama içerisinde Kalıtımı, Inheritance over Composition üzerinden nasıl yapabiliriz anlatırken bahsettiğim bir konuydu. Bugün code review sırasında tekrardan karşıma çıkınca yazmak istedim.

Özetle aslında objeleri birleştirmek yeni bir obje oluşturmak istediğimizde

Object.assign veya ... (Object Spread faydalanabilirsiniz.)
a= proto + {name:'onur'}
b= proto + {name:'ali'}

Yukarıda gördüğünüz gibi toplama yapar gibi objeleri birleştiriyoruz. Burada Object.assign daha eskiden beri kullanılan bir standartken , Object.spread (…) ES6 sonrasında yeni yeni kod dilimize girmiş durumda.

Kaynak Kod

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store