Photo by Dan-Cristian Pădureț on Unsplash

REACT HOOK SERIES

React Hooks — useContext Nedir ?

Bu konuya başlamadan önce serinin ilk iki yazısı olan React Hooks Nedir ? ve React Hooks Neden Çıktı ? yazılarını okumanızı öneririm..

React Hook bileşenler için ortak bir takım davranışların kanca atılarak sağlanması olduğunu anlatmıştım. Aynı aşağıdaki resimde olduğu gibi.

Bir önceki yazımızda useState ve useEffect Hook’larından bahsetmiştik. Bu yazıda useContext Hook anlatacağız. Aslında Context kavramından daha önceki DOM Tree Problems yazımızın içerisinde Virtual DOM ağaç düğümleri içerisinden bir düğümdeki context(bağlamı) nasıl dağıttığını anlatmıştık

React Context kullanımını ayrıca bu linkten daha detaylı inceleyebilirsiniz. Temel olarak 3 parçadan oluşuyor;

  • Context : Bağlamdaki değerleri tutar..
  • Provider: Bağlam içerisindeki değerleri sağlar.
  • Consumer: Bağlam içerisindeki değerleri herhangi bir düğüm içerisinden erişilebilir hale getirir.

Class Component Consumer kullanımına Hook yapılarından da kullanabilecek useContext fonksiyonu sayesinde bunu daha okunaklı ve Function Component içinde kullanılabilir kılıyor.

https://tr.reactjs.org/docs/hooks-reference.html#usecontext

Source Kod

GitHub kodu

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store