Photo by Daniele Levis Pelusi on Unsplash

Remix Nedir ? Part -3 Shipping Edge

Remix 1 ve 2nci yazılarda Fetch ve Mutation kavramlarına değindik. Bu yazıda ise Remix Edge üzerinde nasıl çalıştırılabildiği ve bir takım avantajları nasıl sağladığını analiz edeceğiz.

Remix hakkında hiç bir bilginiz yok ise öncelikle aşağıdaki 2 yazıyı okumanızı öneririm.

Burada Edge dediğimiz kavramdan yani CDN’lerden yıllar önce AWS anlatımlarında bahsetmiştik.

CDN (Content Delivery Network) statik dosyalarınızı (html, css, pdf, image, video, sound) internetten erişime açtığınızda her defasında bu dosyaların tekrar tekrar çekilmesi yerine size daha yakın bölgelerdeki cache lenerek istemcilere kendilerine daha yakın bölgelerden ulaştırmayı sağlayan servistir.

Bu hizmeti farklı firmalar CDN Servis hizmeti olarak sunar..

Çalışma Mantığı

Benim bir tane sunucum var ve dünyanın farklı yerlerinden bu sunucuya erişim ihtiyacı var.. Herkes aynı merkezden bu dosyayı çekmeye çalışacaktır ve herkes merkeze kendi uzaklığına göre bu dosyayı çekme süresi değişecektir.

Siz bu ortak kullanılan ve çok değişmeyen dosyayı kişilere daha yakın olan bölgelerde cache’lenmesini sağlarsanız. Bir sonraki çağrımda dosya size daha yakından geleceği için Network Latency yaşamamış olacaksınız ve aynı zamanda ana merkez sunucunuza çok fazla yük binmeyecektir.

CloudFront Servisi (AWS)

Edge Location: İçeriklerin cache’lenebileceği fiziksel bölgelerdir. ..Avrupayı ele alırsak mavi bölgeler Edge Location’ların olduğu yerlerdir.

Kent C Dodds sunumunda bu özelliklerden bahsetti tek fark olarak artık Edge üzerinde Sunucu çalıştırılarak dinamik içerik üretebiliyor olmamız biz Web Uygulaması geliştiren kişilere büyük avantajlar sağlıyor.

Bunu yaparken klasik CDN kullanımını aşağıdaki şekilde CDN deki Edge Server bir takım kod parçalarını çalıştırabilecek olmanın getirdiği hız, maliyet vb.. avantajlar bulunuyor.

Shipping to the Edge: Kent C Dodds (Klasik Yöntemler vs Edge Server)

Remix CDN Edge Sunucularda farklı farklı sunucularda çalışabilmek için JQuery görevi görür. Edge farklı ortamları normalize ederek tek bir API üzerinden rahat bir şekilde kullanabilmenize olanak sağlar.

Shipping to the Edge: Kent C Dodds

Remix bu işlemleri gerçekleştirirken sunucuda çalışacak kodu Edge taşıyarak bu işlemlerin Edge Server üzerinde işletilmesini sağlayarak projenizin performanslı bir şekilde cevap vermesini sağlar.

Progressive Enhancement

Modern Web sayfalarında HTML doc indirildikten sonra HTML bağlı Styling ve JS dosyaları indirilir ve daha sonra Client Hydration ile sayfa kullanıma hazır hale getirilir.

Bunu daha efektif çalıştırmak için Doc download edildiğinizde sayfanın kullanıma hazır olması ve daha sonra gerekli JS dosyalarının indirilerek kullanıcıların JS işletilmesini beklemeden sayfa ile etkileşimlerinin sağlanmaya başlanması hedeflenir. Bu da sayfanın çok hızlı yüklenip gösterilmesini sağlar. İleride bu konuda 0Kb of JS blog yazısını paylaşıyor olacağım.

Classic → Progressive Enhancement

Mevcut Web sayfalarının çoğunda JS ihtiyaç da duymazsınız, bu durumlar için ekstra JS bundle beklemenin bir anlamı yoktur.

Streams..

Query vs… çok fazla bekleyeceği işlemlerde önce cevabın verilerek kalan parçaların arkadan parça parça gönderilmesi mantığına dayanıyor. React 18 ile birlikte bu tarz işlemler için Suspense, RSC, and SSR Streaming altyapıları geliyor ama Remix burada kendisini farklı şekilde konumlandırarak bu yapılardan daha hızlı bir altyapı sunduğunu söylüyor

Referanslar

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store