Photo by Jared Erondu on Unsplash

UI TESTING AND PERFORMANCE

Testing Spectrum

React uygulamalarını yüksek kalitede canlıya çıkarmak için neler gerektiği konusunda Tomasz Łakomy

“Geliştirici ile Kullanıcı arasında Testing Spectrum oluşturarak bu yüksek kaliteyi sağlayabileceğimizi söylüyor”

Sunumdan çıkardığım notlar.

Testing Spectrum

Özetle Geliştirici’den → Kullanıcıya bu Testing veya Teste yardımcı adımlar nelerdir ?

 • Prettier (Code Formatting) → Editor, Tarayıcı geçişlerini minimize etmemizi sağlar.
 • TypeScript: (Static Typing) → Editor, Tarayıcı geçişlerini minimize etmemizi sağlar.
 • {strict:true}

Özellikle ilk baştan JS olarak yazılmış, büyük legacy kodları TypeScript dönüştürme zorluğunu detaylı bir şekilde ele almış bir kitaptan bahsediyor.

 • Testing Library
 • Queries, (More Accessible Applications): Yazdığınız bileşenlere erişebilmek için data-testid, veya accessibilityIdentifier vererek bileşenlere erişimi gerçekleştirdiğimizde test otomasyonlarını yapabileceğimiz anlamına geliyor.
 • Mock Service Worker : Sunucu tarafındaki servisleri Mock, Web uygulamamızda sanal Worker çalışmasını sağlar.
 • Cypress Testing Library : End2End Testing
 • APM (Application Performance Monitoring) : (Buraya kendi geliştirdiğimiz APM aracımızıda Thundra ekliyelim), Sentry, DataDog, NewRelic
 • DogFooding: Şirketin kendi işlerinde geliştirdiği ürünleri kullanması. Bu sayede performans, kullanabilirlik veya hataları kendisi bire bir tespit etmesi.
 • FeatureFlag: Ürün canlıya çıkarken belli Feature Flag ile parça parça devreye almak , A/B Testing uygulamak LaunchDarkly
 • Production’da Her Ne olursa olsun hata oluşacak, önemli olan bundan ders çıkarabilmek. Ders çıkarmanın en önemli noktası Ana kaynağını anlamak, 5 Why 4 Root Cause yöntemi size sorunun temeline inebilmeniz için yöntem gösteriyor olacak.
 • OOAD (Observe, Orient, Act, Decide) akışını Develop(Geliştir) → Ship(Yüzdür) → Feedback(Geri-besle) → Repeat(Tekrarla) akışını hızlı ve tekrarlı olacak şekilde gerçekleştirebilme altyapısına sahip olmak
 • Kodunuzu hataları azaltmanın en iyi yöntemi kodunuzu basitleştirmektir. KISS (Keep It Simple)

Referanslar

 • Shipping high quality React apps with confidence by (Tomasz Lakomy)

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store