Visualization Series

Visualization Layouts — LineChart

Bu yazıda farklı görselleştirme altlıklarından ve bu altlıklar ve chartların ne amaçlı kullanıldıklarından bahsedeceğim. İlk olarak LineChart ile başlıyoruz.

Onur Dayıbaşı
Frontend Development With JS
4 min readSep 4, 2018

--

Line Chart genelde 2 ekseni bulunan(X,Y eksenleri). Her eksen kendi içerisinde eşit değerlerle bölünmüş olan ve buradaki veri değişimini X ve Y de nasıl olduğunu algılamaya çalıştığımız görselleştirme aracıdır.

Burada X ve Y arasındaki ilişkiyi ve verinin değişimini görmeyi amaçlarız.

Örneğin bir ürün fiyatının yıllara göre $ cinsinden fiyatlarında olan değişimi göstermek istersek. aşağıdaki gibi bir grafik bize bu durumu anlatacaktır.

Line Chart (price $)

Bazen elimizde birden fazla veriyi aynı grafikte göstermek istediğimiz durumlarda olabilir. Yapılan alışveriş adedini hangi kaynaklardan yapıldığının ayrışımını görmek için aynı line’dan birden fazla kullanarak bunu yapabiliriz. Aşağıdaki resimde Kredi Kartı ve Paypal ödemelerinin zaman içerisindeki değişimi gösterilmiştir.

https://dribbble.com/shots/1646404-Dashboard-data-charts/attachments/258171

Bazen karşılaştırmak istediğimiz veriler aynı cins değildir. Yani yukarıda alışveriş sayısını farklı kaynaklar için göstermiştik. Ama aynı zaman aralığında 2 farklı türü göstermek istersek nasıl bir grafik çizeceğiz. Burada işte 2 Eksenli Line Chart ihtiyaç duyarız. Aşağıdaki örnekte Petrol & Gas endüstrisinde çalışan kişi sayısı ile teçhizat sayısı arasındaki değişim gösterilerek yıllar içerisinde otomasyon arttıkça çalışan sayısının nasıl azaldığı net olarak gösterilmiştir.

Source: ZeroHedge

Veri

Veri her zaman istediğiniz gibi gelmeyebilir bazen o aralıkta bir veri olmayabilir. Bu tarz durumlarda sanki aynı bilgiyi içeren bazı bölgelerin null değeri(boşluk) ile gösterilmesi parçalı gösterilmesi gerekebilir.

Kesik Line Chart Gösterimi from Rechart

Yada veriyi daha geniş kapsamlı kullanmak isteriz. X ve Y eksenindeki değerler tek bir sonucu değilde belli bir aralıkta noktalardan(sonuçlardan) oluşuyordur. Bu durumda Spline Chart dediğimiz Line(Çizgileri) doğrusal çizgiler yerine eğriler ile gösterme ihtiyacı duyarız.

Spline Line Chart Kullanımı from (Rechart)

Veri üzerinden referans çizgiler göstermemiz gerekir. Bu ağırlıklı ortalama, median, max, min vb noktalar üzerinden alınmış ortalama değerler bu chart bakan kişilere tek seferde bu referans çizgilerine göre karar vermelerini sağlar.

Referans Line Display (from Rechart)

Özelleşmiş Line Chart Türleri

Bump Chart ise belli bir zaman aralığında sıralama(Ranking) amaçlı Y eksenini kullandığımız Chart Türüdür. Aşağıdaki resimde yıllar içerisinde Frontend Framework olan ilgilinin değişimi gösterilmek istenmiştir.

FE Frameworks Bump Chart from StateOfJS

Etkileşim (Interaction)

Tek Bir Noktanın Detayı

En temel etkileşim ihtiyacı ilgili noktanın üzerine gelince bunun ile ilgili detayları göstermektir. Örneğin aşağıdaki örnekte tek bir noktaya odaklanılmış , bir noktanın değerlerinin tooltip gösterme işlemini gerçekleştiririz.

from (nivo)

Bir Zaman Aralığındaki Tüm Noktaların Detayı

Ama işler her zaman o kadar kolay değildir. Örneğin Thundra APM projesinden bir Lambda türüne ait invocation sayılarının değişimlerini ilgili aralıktaki tümünü tek bir tooltip görmek istediğimiz durumlarda olabilir. Bu durumda Invocation, Hata ve Cold Start sayılarını tek bir tooltip içerisinde gösteririz

Tooltip from (https://demo.thundra.io/)

Birden Fazla Chart Aynı X (Zaman Aralığına) Bakacak Şekilde Senkron Çalıştırma

Yine Thundra APM üzerinden örnek verirsem. Aynı Lambda’nın Invocation Count, Duration Memory, CPU Metriklerini aynı anda odaklandığımız zaman aralıklarında birlikte çalışmasını isterseniz. Bunun için Chart Mouse Eventlerini senkronize etmeniz gerekir. Bunu bazı Chart kütüphaneleri destekler , bazılarında da sizin MouseEvent üzerinden React’da RenderProps bu yapıyı kurmanız gerekir.

Sync from (https://demo.thundra.io/)

Zoom Özelliği

LineChart içerisinde belli alanlara odaklanmak isteyebilirsiniz. Örneğin Thundra APM bir Lambda fonksiyonuna haftalık durumuna bakıyorum. Ama ben o anda bir dalgalanma gördüm veya grafikte ani bir yükselme farkettim. Eğer verinizin çözünürlüğü Saatlik vb.. daha alt çözünürlükleride destekliyorsa , kullanıcınıza aşağıdaki resimdeki gibi Zoom desteği vererek kullanıcının o bölgenin detayına daha fazla odaklanabilmesi sağlanır.

Zoom from (https://demo.thundra.io/)

Brush Özelliği

Diğer bir etkileşim yöntemide ilgili LineChart altına bir Brush koyarak LineChart ileri geri veya belli bir alana odaklayabilirsiniz.

Brush from (Resharts)

Referanslar

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--