Nu sunt un număr.
Cum îți faci bine făcând bine

Oana Olariu
Nov 18, 2015 · 6 min read
Image for post
Image for post
Cezar, soția lui și bursierul pentru care au fost mentori

După ce analizează două secunde o masă verde, parcă din marțipan, Cezar Gumeni izbucnește deodată, ca o carte din care sar copertele.

„Așa sunt eu, mă topesc copiii. Aș fi vrut să-l iau acasă, să ne jucăm în grădină, cu câinele, să mergem la cinema, să luăm prânzul împreună cu so- ţia mea și cu fiu-miu, să mergem în vacanţe.” Face o pauză cu înţeles, după care adaugă cu și mai multă efervescenţă: „Vezi? E nevoia mea de-a da,de-a împărtăși, de-a radia! Sunt un egoist! Așa că am zis «stop»”.

Cezar se pregătește să fie mentor. S-a speriat în momentul în care a adulmecat că pofta sa de-a contribui la viaţa cuiva pare să-i facă bine mai întâi lui și abia mai apoi celuilalt. De fapt, dacă îi face rău?

„Nu voiam să fiu doar o sursă de bani pentru educaţia unui băieţel. Voiam să-i ofer din ceea ce am, din lucrurile pe care le-am învăţat de la viaţă, la rândul meu. Eu am fost un norocos. Mama și tata nu erau cine știe ce oameni bogaţi, ea, doctor, el, inginer, dar am avut în casă bibliotecă și viniluri cu Pink Floyd. Am avut din ce să mă hrănesc. Aș vrea să pot da mai departe. Dar îi arăt o lume care îl va seduce, cu siguranţă. Și-apoi se va întoarce acasă.”

Băieţelul pe care-l susţine Cezar prin Fondul de Burse al Fundației Comunitare Iași, a rămas anul trecut de pripas. Fostul lui donator n-a mai putut să se îngrijească de el. Cei care au îmbunătățit până acum viețile copiilor, prin acest program, nu sunt cei mai bogaţi ieșeni, ori cei mai notorii. Sunt oameni tineri, normali, care, la rândul lor sunt recunoscători vieţii. Pentru că sunt recunoscători, sunt generoși, iar dacă sunt generoși, sunt fericiţi. Nu viceversa.

Fondul de Burse este un program prin care orice ieșean — singur sau împreună cu prietenii — poate să facă o diferență în viața unui tânăr talentat din Iași. Copii străluciți, care au nevoie de sprijin ca să-ți atingă întregul potențial își depun dosarele pentru bursele Fundației. Apoi, ieșenii care vor să întărească un destin aleg bursierii cu care sunt compatibili. Timp de un an, le vor oferi o bursă de 25 de lei pe lună și le vor deveni mentori.

„Eu știu foarte bine ce înseamnă să porţi cu tine o povară născută din frici, din amintiri cărora nu le dai de cap, care te împie- dică la fiecare pas. În loc să trăiești, să alergi prin viaţă, te târâi”, îţi spune Cezar.

S-a angajat să antreneze tinerii și copiii în dezvoltarea stimei de sine, iar cei de la Brave Art, YouthBank sau AIESEC îl cunosc bine. În ultimii 15 ani a fost manager pentru mai multe firme multinaţionale, precum Sensient sau Zeelandia, iar acum trece prin provocările deschise de Cake Expert, cofetăria cu bunătăţi premium livrate la domiciliu.

Image for post
Image for post

„M-am gândit mult”, continuă Cezar. Știe că mama băieţelului de care se îngrijește muncește într-o piaţă, iar tatăl său a dispărut din viaţa familiei. „Dacă el o să vadă că-l duc la filme, că-l învăţ despre muzică, că stau de vorbă cu el când are o problemă, atunci, când mama lui o să-i zică ceva, n-o să aibă tendinţa să mă întrebe și pe mine ce cred? Ce se întâmplă dacă eu cred altfel decât mama lui? E foarte alunecoasă muchia asta. Nu vreau să mă substitui nimănui din familie, ori să provoc și mai multe neliniști acolo unde deja sunt multe greutăţi”.

Cezar știe că-n alte tipuri de programe, filantropia se desfă- șoară sub obligaţia anonimatului. „Copilul primește o cotizaţie lunară pentru educaţie, dar nu știe de la cine a primit, tocmai ca să nu apară afecte care pot interfera cu viaţa lui”. Pe de altă parte, când membrii Fundaţiei Comunitare Iași i-au întrebat pe bursieri cât de confortabil se simt în acest program, majoritatea au răspuns că și-ar dori o relaţie umană, din care să înţeleagă că nu sunt niște numere într-un bilanţ de sfârșit de lună, că sunt semnificativi și contează. Că pot, la rândul lor, să aducă bucurii celor care au grijă de ei, că-i pot face să fie mândri de dânșii.

Donatorii, la rândul lor, deși mai fără timp și mai copleșiţi de vieţi ocupate, au simţit și ei că vor să ofere uman, din experienţa lor de viaţă. Nici ei nu se împacă prea bine cu ideea că ar putea fi percepuţi ca un număr. Sunt oameni, și nu doar furnizori.

Image for post
Image for post

„Mi-e frică să nu intru în viaţa unui copil ca și cum aș fi mama lui sau bunica Izabela. Asta are foarte multe implicaţii. Sunt responsabilităţi pe care
n-ar fi moral să mi le asum. Nu poţi cere unui copil să înţeleagă limitele unei relaţii. Ar putea foarte ușor să confunde planurile. Apoi, îmi este frică de mine. Oricine are copii știe că ei sunt cei mai aprigi negociatori, dacă vor ceva. Și atunci, dacă vine la mine, fiindcă mama lui nu-i dă voie, să-mi ceară bani ca să se ducă într-un club, eu ce fac? Știu că nu-i sănătos, dar ei fac ochii aceia mari și umezi, se uită la tine și-ţi explică ce important e să stea cu prietenii lor, iar tu cedezi. Fiindcă asta faci în faţa copiilor ”, explică Cezar
pe îndelete.

Prin Fondul de Burse, mentorii susțin financiar și moral pe bursierii cu care sunt compatibili. Relația de mentorat este liberă, iar atunci când e nevoie de răspunsuri, și mentorii și bursierii au parte de consiliere psiho-terapeutică. În plus, prin grupul de suport al mentorilor, fiecare donator învață din experiența altuia.

Despre fiecare tulburare, într-un cabinet alb și aeristit, Ana-Aurelia Băianu, psihoteraputul care coordonează programul de mentorat e gata să te asculte. „E ca într-o căsătorie”, îţi spune. Dacă în grupul de suport pentru mentori sau prin atelierele de dezvoltare și cunoaștere personală, stafiile nu dispar, în cabinetul ei înlături firele de praf în jurul cărora se condensează norii de frământări.

Image for post
Image for post

Spune-i Andreei Marosac, de la Fundația Comunitară Iași că vrei să oferi o bursă de 25 de lei pe lună sau de 2200 de lei pe an, unui copil talentat căruia ești gata să-i devii mentor. Andreea te va suna și împreună veți găsi copilul cu care ești pe aceeași lungime de undă și care are nevoie de sprijinul tău.

Dacă nu poți să-l susții singur, lună de lună, sună-ți prietenii și sprijiniți-l împreună! Spune-i Andreei Marosac despre hotorârea ta, până pe 27 noiembrie a.c., la numărul de telefon: 0720 540 521 sau pe adresa: andreea.marosac@fundatiacomunitaraiasi.ro.

Fundația Comunitară Iași

oameni epici

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store