Bliver du den næste millionærlærer?

Et tabu for mange lærere igennem tiden har været at man ikke udfører sit arbejde for pengenes skyld. Det har smittet af på mange lærere, der slet bryder sig om at tænke på penge, større indtægt og muligheden for at tjene mere i kraft af at være en dygtig lærer, end de lærere der ikke har udviklet sig selv i de seneste mange år.

Det skal da også siges at vi som samfund burde lønne vores lærer meget bedre, men det kan med dette fremtidsperspektiv være, at det slet ikke blive nødvendigt!?

Lad os se på de trends og bevægelser, der kan bruges til at danne dette fremtidsperspektiv.

Fra eje til adgang til

Den store trend der har været i gang i de sidste ti år og nu for alvor har vundet indpas. For en stor del af befolkningen, handler det ikke længere om at eje flere og flere ting. Det handler i stedet om at have adgang til, musik, biler, arbejdskraft, steder at overnatte, taxier og mange flere.

Denne bevægelse, der er drevet af mobile teknologier samt hurtigere og billigere internet ændrer spillereglerne for, hvordan tingene bliver gjort.

For skoler, elever og lærere ser vi allerede i dag at alt undervisning der kan — bliver lagt op på nettet, på de platformer der er til rådighed. Elever og lærere har dermed adgang til det bedste undervisning fra deres lærer og hvis der er lagt frit tilgængeligt — fra hele verden.

Menes jeg skriver dette er en af mine bekendte ved at tage et kursus fra Harvard universitetet. Det vil da uden tvivl forbedre CV´et

Fra Læring til træning

Læring vil altid være vigtigt. Alle de gæve mennesker der har tænkt store tanker om pædagogik, didaktik osv. har stadig deres berigelse — der kommer et skifte som gør træning, praksis og brugbarhed mere nødvendigt.

Ændringer i samfundet, nye teknologier og nye spillere gør at det ikke længere kan lade sig gøre at tage en uddannelse og hvile på laurbærrene resten af sine dage i tryg profession. Det bliver nødvendigt for langt de fleste at kunne se fremad og spotte hvilke nye egenskaber der bliver essentielle for ikke at blive overflødig.

Træning handler om at have et mål og at vide hvad det som trænes til skal anvendes til. Træning er målbart og det kan trænes, mens der arbejdes.

Så ved at følge disse to bevægelser kan vi se:

  1. Det er muligt at udgive sit materiale online med stort set ingen udgifter ud over tiden der bruges.
  2. Der vil være et voksende behov for konstant at udvikle nye egenskaber for større og større del af befolkningen.

Det vilde vesten

I dag er det online træningsmarked det vilde vesten — der er masser af muligheder, men der findes ikke en “google”, der søger på tværs af alle og hvor det er nemt at sortere.

Jeg tror på at dette kommer. Når det kommer vil alle i hele verden kunne søge på alle online træningskurser, store som små og se hvilke der har fået de bedste anmeldelser.

Lad os så forestille os dette:

En lærer har lavet et online undervisningsforløb, der sidder lige i skabet.

Den ryger på toppen af hitlisten i “google søgninger på emnet”.

Forløbet koster 1$ pr elev.

De ansvarlige for indkøb rundt omkring i verden ser forløbet og køber det til deres klasser.

En af disse ansvarlige bor i Kina og han køber ind til alle elver i hans område.

Kaching!!

Sådan skabes en millionærlærer!

Det smukke ved dette er at jo flere forløb der gøres tilgængelig — jo flere strømme flyder hen mod dig.

Co-creation

Så hvis du synes det er cool, så skal du blot komme i gang — brug din klasse til at samskabe noget materiale, hvor eleverne er med til at skabe indhold, filme og redigere — de vil lære endnu mere, de vil være mere motiverede og du vil til slut stå med en produktion, som du kan tage ejerskab af.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.