Metaverse vs Web3

Murat Kahraman
GameFactoryHub
Published in
2 min readApr 1, 2022

Son günlerde en havalı, en çok kullanılan iki yeni terim tartışmasız metaverse ve web3. Birçok kişi bu iki kelimeyi aynı anlamda kullansa da aslında ikisi birbirinden farklı kavramları tanımlıyor.

Web3 ve Metaverse nedir?

En basit şekilde web3'ü merkeziyetsiz (decentralized) internet olarak tanımlayabiliriz. Kişilerin veya kurumların sahip olduğu sunucularda merkezi bir yapı üzerinde değil blok zinciri ve merkeziyetsiz otonom organizasyonlar (DAO) gibi dağıtık teknolojiler üzerine kurulu merkezi olmayan internettir.

Kurumlar tarafından kontrol edilmeyen çok daha demokratik bir internet yaratma fikriyle ortaya çıkan web3, uygulamaların çalıştırıldığı ve verilerin depolandığı sunucular, sistemler ve ağlar, teorik olarak, hangi kural ve düzenlemelerin yürürlükte olduğu ve bunların nasıl kullanılabileceği konusunda oy haklarına sahip olacak kullanıcıların kendilerine ait olacağı bir yapı vaad ediyor.

Neden web3 olarak adlandırılıyor? Çünkü bildiğimiz ilk internet olan içerik üretimi dahil her şeyin merkezi olduğu web1 ve içeriklerin kullanıcı tarafından oluşturulduğu ve özellikle sosyal medyayla tanıştığımız web2.0'dan sonra internetin üçüncü büyük evrimi olacağı düşünülüyor.

Öte yandan metaverse, şu anda, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime girebildiği ve uygulamalar ve hizmetlerle çok daha kapsamlı bir şekilde etkileşime girebildiği sanal dünyaları tanımlamak için kullanılan bir deyim.

“Metaverse” terimi ilk olarak Neal Stephenson’un sanal gerçeklik dünyasını tanımladığı bilimkurgu romanı Snow Crash’te ortaya çıktı. O zamandan beri konsept, Ready Player One ve The Matrix gibi kitaplar ve filmlerle ana akım haline geldi.

Daha genel olarak bu terim, günümüzde üç boyutlu ortamlar yaratmaya çalışan herhangi bir çevrimiçi alanı ifade etmek için kullanılmaktadır, bu nedenle sanal konserler için bir mekan olarak kullanılan Fortnite gibi oyunlar ve işletmelere markalı dünyalar inşa etme şansı sunan Roblox, ayrıca metaverse deneyimleri olarak kabul ediliyor.

Sonuç: Yeni İnternet

Her ikisi de “yeni internet” olarak adlandırılıyor, ancak Web3 ve Metaverse aynı şey değil.

  • Web3, esas olarak yarının internetine kimin sahip olacağı ve onu kontrol edeceği ile ilgilidir.
  • Metaverse, kullanıcıların geleceğin internetini nasıl deneyimleyeceğini belirleyecek.

Originally published at https://www.muratkahraman.net on April 1, 2022.

Murat Kahraman
GameFactoryHub

Game Industry Veteran, Co-founder at Game Factory and Lecturer at BAU | #indiegames #mobilegames #blockchaingames #esports #nft #web3