Oyun Stüdyoları için Teknopark mı ve Serbest Bölge mi Avantajlı?

Murat Kahraman
GameFactoryHub
Published in
4 min readDec 18, 2019

Oyun sektörü büyüdükçe, oyun stüdyolarının gelirleri arttıkça teşvikler ve vergi istisnaları gibi dünyada daha etkili şekilde rekabet edebilmemiz için gerekli konular daha fazla önem taşımaya başlıyor.

Türkiye’de özellikle vergi muafiyetlerinden yararlanmak için genelde Teknoloji Geliştirme Merkezleri (teknoparklar) ve Ar-Ge Merkezleri (Yerinde Ar-Ge) konuşulsa da Serbest Bölgeler de oyun sektörü için önemli avantajlar sağlıyor.

Bu yazıda basit olarak, sadece oyun şirketlerini ilgilendiren konularda, teknoparklar ve serbest bölgelerin avantaj ve dezavantajlarından bahsedeceğim.

Teknopark Avantajları

Ar-Ge projelerinin ve teknolojinin desteklenmesi için büyük öneme sahip olan Teknoparklarda yeralan oyun şirketlerinin faydalanabildiği avantajların önemli bir kısmı şu şekilde:

  • Gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet
  • Personel ücretleri için her türlü vergiden muafiyet
  • Personelin SGK İşveren Prim Desteği
  • KDV muafiyeti (2019 yılından beri)

Bu muafiyet ve avantajlar son derece çekici görünse de kapsamları teknopark içerisinde üretilen Ar-Ge ve yazılım projelerinden elde edilen gelirler ve bu projelerde görev alan personel ile sınırlı olması oyun şirketleri açısından sıkıntı yaratabiliyor.

Oyun gelirleriyle ilgili Maliye’nin yaklaşımı şu şekilde:

- Şirketinizin geliştirdiği oyun yazılımlarının yurt içi ve yurt dışındaki kullanıcılar tarafından … ve benzeri yurt dışı firmalar aracılığıyla indirilerek kullanılması karşılığında elde edilen kazançlarınızın (oyun esnasında yayınlanan reklamlar dolayısıyla elde edilen hasılattan pay almak suretiyle elde edilenler dahil) 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkündür.
- Yukarıda açıklanan şekilde yapılan faaliyetler, teknoloji geliştirme bölgesinde yürüttüğünüz Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan bir ürünün seri üretime tabi tutularak pazarlanması olarak değerlendirilecek ve bu ürünlerden elde ettiğiniz kazançların sadece lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı için, transfer fiyatlandırması esaslarına göre gerekli ayrıştırma yapılmak suretiyle istisna hükümlerinden yararlanılabilecektir.
Oyun Yazılım Hizmetlerinin KV ve KDV Karşısındaki Durumu

Yani kısaca muafiyetten tüm gelirimiz için değil, belgelerine sahipseniz, sadece lisans, patent gibi gayri maddi haklardan doğan kısmı için yararlanabiliyoruz. Geri kalan gelirlerimiz için istisnasız şekilde vergilendiriliyoruz.

KDV muafiyeti kısmı ise biraz daha karmaşık. Oyunların indirilme gelirlerinin tümü için bu istisna geçerli. Reklam gelirlerinin ise yurtdışı gelirler için KDV istinası varken, Türkiye’deki kullanıcılar üzerinden gerçekleşen kısmı için KDV ödeniyor.

Personel destekleri de sadece projelerde görev alan Ar-Ge personelleri ve bunların %10'unu aşmayacak sayıda destek personeli için geçerli. Tabii bu kişilerin haftada 45 saat teknopark içerisinde çalışıyor olması gerekli. Diğer bir koşul ise ofisimizin her 8 metrekaresi için sadece bir personel hakkımız olması.

Yine bu muafiyetlerden faydalanabilmek için öncelikle bir teknopark tarafından kabul edilmek gerekiyor. Bunun için ise başvuru sürecinde bir hakem heyetine projemizi sunmalıyız ve hakem heyeti ücretini ödemeliyiz. Hakem heyeti projeyi onaylarsa (ve teknoparkta boş yer varsa) kabul sürecimiz tamamlanıyor.

Serbest Bölge Avantajları

Serbest bölgeler muhtemelen teknoparklar kadar iyi bilinmedikleri için özellikle oyun şirketlerinin bugüne kadar pek ilgisini çekemedi diyebilirim. Oysa sağladıkları avantajlar ve istisnalar açısından son derece ilgi çekiciler.

Serbest bölgeler için Ar-Ge projeleri yazmak, lisans, patent belgeleri almamıza gerek bulunmuyor. Gelirimizin %85'inin yurtdışından gelmesi yani ihracat yapmamız yeterli ki oyun şirketleri açısından bu pek de zor değil.

Örneğin İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nde bir ofisimiz ve faaliyet ruhsatımız bulunduğunda sahip olacağımız avantajlar şu şekilde:

  • %100 Personele İlişkin Gelir Vergisi Muafiyeti: Bu serbest bölgede çalışan tüm personel için geçerli, sadece Ar-Ge personelini kapsamıyor.
  • %100 KDV ve Damga Vergisi Muafiyeti — Yine oyunun tüm geliri için bu muafiyetten faydalanabiliyoruz
  • %100 Gelir veya Kurumlar Vergisi Muafiyeti — Teknokent’ten ana farkı bu noktada. Serbest bölgelerde Ar-Ge projesi zorunluluğu olmadığı için oyunun sadece lisans, patent gibi gayri madde haklara isabet eden gelirlerini değil, tüm geliri muafiyet kapsamına sokabiliyoruz.
  • 20 Yıl Faaliyet Ruhsatı Süresi — Teknoparklardan verilen proje için geçerli sürede faydalanabiliyorken (projeniz bittiğinde, yeni projeniz yoksa ya da yeni projeniz hakem heyeti tarafından kabul edilmezse muafiyet haklarımızı kaybedebiliyoruz), serbest bölgelerde aldığımız faaliyet ruhsatları 20 yıl boyunca geçerli oluyor.

Serbest bölgelerin başvuru süreçleri ise teknoparklara göre oldukça kolay işliyor. Burada bir kerelik 5.000 ABD Doları tutarında bir başvuru ücreti var ve bununla 20 yıllık bir faaliyet ruhsatı almak mümkün (başvuru kabul edilmezse geri ödeniyor).

Teknopark mı? Serbest Bölge mi?

Başvuru ve giriş kolaylığı açısından serbest bölgelerin daha kolay ve hızlı olduğunu söyleyebilirim.

Sağladığı avantaj ve muafiyetler konusunda serbest bölge ciddi şekilde öne çıkıyor.

Kira ücretleri serbest bölgelerde çok daha uygun hem de teknoparklarda yer bulabilmek ayrı bir sorun iken serbest bölgelerde bol miktarda boş ofis bulunuyor.

Teknoparkların avantajı ise mevcut durumda ekosistemleri. Serbest bölgeler teknoparklar gibi teknoloji şirketleri, yatırımcılar, mentorlar ve bunlara hizmet sağlayan diğer firmaları halen kendilerine çekemedikleri için böyle bir ekosisteme hala sahip değiller.

Siz de oyun şirketinizi İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’ne taşınmak ve bu avantajlardan faydalanmak için daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyarsanız benimle iletişime geçebilirsiniz

Originally published at https://www.muratkahraman.net on December 18, 2019.

Murat Kahraman
GameFactoryHub

Game Industry Veteran, Co-founder at Game Factory and Lecturer at BAU | #indiegames #mobilegames #blockchaingames #esports #nft #web3