Het Kenniscafé, een mooie stap vooruit met
Generation/D

Het Kenniscafé in opbouw

Door Chantal en Erika

Dinsdagmiddag, 12 uur — Werkplaats Oost verandert langzaam in ons Kenniscafé. De afgelopen weken hebben we de nodige voorbereidingen getroffen, en goede afspraken met elkaar gemaakt over wie wat zou voorbereiden.

Langzaam druppelt iedereen van ons team binnen. We krijgen allemaal groene T-shirts zodat we een herkenbare eenheid zijn. We gaan aan de slag om de ruimte aan te kleden met een aantal attributen die hopelijk gaan bijdragen aan een goed gesprek in een goede setting. Dit is op een andere manier een bijeenkomst voorbereiden.

(een deel van) het Generation/D team

Iedereen is een beetje gespannen: komen er voldoende organisaties, is de uitnodiging uitnodigend genoeg geweest? Komen de organisaties halen wat ze willen halen? Komen ze ook informatie brengen?

We zijn nu een paar maanden bezig met Dordtse jongeren. We hebben er zo’n 30 intensief gesproken. We vroegen hen: hoe is het om jong te zijn in Dordrecht? Welke kansen zie je, en welke barrières ervaar je? En ook wilden we weten: wie zijn de belangrijke personen en instanties om je heen? Die verhalen hebben we opgeschreven in blogs, laten lezen door de jongeren en na hun toestemming hier, op Medium, geplaatst. Vandaag plakken we alle blogs letterlijk aan de muur. Een aantal van de jongeren is vanmiddag zelf ook aanwezig. We blijven het indrukwekkend vinden wat sommigen al op jonge leeftijd allemaal hebben meegemaakt…
Uit al die verhalen kunnen we inmiddels wat rode draden destilleren: wat helpt hen wel en wat helpt hen niet? De conclusies hebben we op posters geclusterd in zes thema’s: werk, leren & opleiding, formele organisaties, coaching (begeleiding), op eigen benen gaan staan, en ‘actief zijn in Dordt’. En ook die posters plakken we aan de muur.

De verhalenmuur

En we plakken nog wat verder: een netwerkkaart met alle formele en informele organisaties die de geïnterviewde jongeren hebben genoemd.
Straks gaan we de mensen die naar het Kenniscafé komen vragen om te reflecteren op wat ze aan de muur zien. Is het herkenbaar? Willen ze aanvullen? Hoor en wederhoor dus.

Half drie. Inmiddels zijn er al aardig wat mensen gearriveerd. Bij de balie staat Maaike. Zij houdt bij wie er allemaal zijn. En daarna gaat de slagboom letterlijk omhoog. Een aantal mensen kent elkaar al maar er worden ook duidelijk nieuwe contacten gelegd. De sfeer is goed en het mooie zonnige weer past er prima bij.

De ‘vriendelijke barrière’, die mensen doorlaat als ze een “welkom” en instructies hebben gehad

Kwart voor drie. We zijn met een man of 40. Een mooi moment om te starten. Erika (gemeente) doet de opening en vertelt wat de bedoeling van vandaag is: na veel jongeren te hebben gesproken is de tijd is rijp om -samen met hen- hun verhalen te delen met de instanties. Herkennen zij zich in de verhalen van de jongeren? Willen ze de inhoud aanvullen, verrijken? Een ander doel is om met elkaar in contact te komen. We kondigen alvast aan dat we voor vertrek graag een vervolgafspraak inplannen. Daarbij is het de bedoeling om een thema centraal te stellen, en daarover om tafel te gaan met minstens twee instanties, een jongere en iemand van het social lab team. Thijs (Kennisland) legt vervolgens uit wat zich waar in de ruimte bevindt. Behalve de informatie aan de muur hebben we ook nog een reportersroom waar aanwezigen nader in gesprek kunnen gaan met de leden van het social lab team. En verder hebben we een zijde die we “het Café” hebben gedoopt, waar iedereen met elkaar in gesprek kan. Marlieke (Kennisland) vult aan dat we jongeren hebben gesproken en dat vervolgens jongeren ook weer jongeren hebben geïnterviewd. Een aantal van hen doet inmiddels actief mee als teamlid. Ondertussen staan Sehmus, Hamza en Jennifer in de keuken al lekkere hapjes voor te bereiden voor het hele gezelschap.

de afsluiting: een korte ronde met ervaringen

We hebben een geslaagde middag. De sfeer is heel positief: iedereen is bereid om mee te denken en de samenwerking nader aan te gaan. Er worden veel gesprekken gevoerd en de nodige post-its toegevoegd. Fijn, zo komen we weer een stap verder. De netwerkkaart wordt aangevuld, er worden nieuwe verbindingen gelegd. Rond half vijf loopt de bijeenkomst op zijn eind. Er wordt op een passende wijze afgesloten met reflectie op de middag. Dit wordt gedaan door een “talking stick” (banaan) door te geven aan elkaar, wat veel hilariteit oplevert. Maaike bewaakt bij het datingbureau dat niemand zonder afspraak de deur uitgaat.

Na afloop
Vijf uur. Iedereen is weg en we zijn weer met ons team. Tom van Werkplaats Oost staat voor ons te koken. We ruimen alles weer op en ploffen moe maar voldaan met een lekker bord eten op een stoel in de zon. Even bijkomen.
Iedereen de laatste hap op? Goed, dan evalueren we de middag en bepalen we hoe we verder gaan. We kijken terug op een geslaagde en ontspannen middag. Alles liep volgens plan. Hoewel, “plan”: ons idee bij de bijeenkomst in hoofdlijnen. Want in een social lab laat je ook vooral de situatie ontstaan. En dat blijkt elke keer weer erg goed uit te pakken.
Hoe gaan we verder?
- We sturen iedereen die zich had opgegeven een blog waarin we een weergave van de dag maken en aangeven hoe het vervolg eruit ziet. Actie: Chantal en Erika. Die is dus gereed ☺
- De afspraken die Maaike heeft gemaakt moeten her en der nog even concreet worden gemaakt. Het doel van die gesprekken wordt: oplossingen voor de vraagstukken bedenken, en de verbinding nog nader aangaan. We zouden willen dat zo’n gesprek het leukste wordt dat iemand tot nu toe dit jaar heeft gevoerd. Een gesprek dat nieuwe energie geeft en een goede voorbereiding is op de experimenten met nieuwe oplossingen die we gaan uitvoeren. Misschien kunnen we de instanties van tevoren al vragen om na te denken over toppers en floppers? De gesprekken duren maar anderhalf of hooguit twee uur — meer kun je soms niet vragen — en daar willen we natuurlijk het maximale uit kunnen halen!
- Uiteindelijk werken we toe naar initiatieven die verandering teweeg brengen op meerdere niveaus, zoals omschreven staat in Fase 4 van Feed Forward:
o Beter beleid
o Betere diensten: knelpunten oplossen of nieuwe diensten toevoegen
o Initiatieven die de jongeren zelf uitwerken
o Afstemming tussen de verschillende organisaties
We hebben nu 30 jongeren gesproken. Is dat genoeg? We spreken af dat we nog een jongerendebat gaan organiseren, over het realiseren van ideeën en oplossingen. Positief getint dus!
- We willen nog wat meer jongeren in het team want sommige komen niet zo vaak opdagen. We hebben in ieder geval Rachel, Sehmus, Luca en Mike. Ook komt Barbara graag aansluiten bij ons team!

Na een lange inspirerende dag gaan we met veel energie uit elkaar, iedereen weet wat hij de komende weken kan doen.