‘Mannen..!’ verzucht de Chef Jongeren

Teamblog — 19 maart — door Lisa

Actie in de atoomkelder

De trap af, de fietsenkelder door, de hoek om…
We gaan deze lab-team ochtend fris van start met een wisseling van decor. We hebben namelijk afgesproken in het ‘mini-theater’, een ruimte die ooit dienstdeed als atoomkelder, verstopt in de krochten van het gemeentehuis.

We trappen af met een rondje met wat ieder op zijn lijstje heeft.
Het oppakken van acties komt ter sprake; na meetings blijkt niet alles op de actielijst terecht te komen, en de actielijst wordt ook niet altijd als standaard uitgangspunt gebruikt. Erika: ‘Als ik de groep mail over iets dat opgepakt moet worden, dan zweeft het ergens in de ruimte.’
We concluderen dat Maaike als Chef Acties de actielijst beheert, en dat de lijst bij elke team meeting door moet worden genomen.

Vroegsignalering

Verder duiken we opnieuw even in het thema lab-ethiek, naar aanleiding van de case Rachel. Dat we zoekende zijn naar een specifiek handelingskader voor dergelijke crisissituaties, om eerder en adequater te kunnen reageren, blijkt ook uit het blog ’Je team-lid de bak in’ dat Marlieke vanochtend publiceerde. Daarin komen grofweg drie opties naar voren:

  • Welke stappen kan je zelf ondernemen?
  • Wanneer bespreek je het met anderen?
  • Wanneer doe je niets?

Volgens Marlieke hebben we de verantwoordelijkheid om het verhaal op te volgen, maar daar wordt het ook lastig: je begeeft je in het vaarwater van jongerenwerkers.
Paula slaat dan de spijker op zijn kop: ‘Hoe krijg je die vroegsignalering nou voor elkaar, niet alleen bij ons, maar juist ook door het systeem? Wij hebben het nu voor ons uit geschoven, maar Rachel en haar omgeving ook. Misschien heeft ze het een keer laten vallen bij een instantie, maar niemand heeft het in al die tijd als geheel opgepakt.’

De schuldenproblematiek blijkt een groter thema. Rachel heeft ook nog andere schulden, ook Mats en Nusrat staan maximaal rood of hebben een huurachterstand. Belangrijk om tijdens de collectieve evaluatie onder het voetlicht te brengen bij de instanties dus, en om te bespreken in stap drie van Feed Forward.

Plannetje de campagne

Dit brengt ons bij het meestgenoemde punt op de lijstjes voor vandaag: de collectieve evaluatie op 14 april, a.k.a. ‘Het Kenniscafé’.
De conclusies:
> Het Kenniscafé toont waar we nu staan, met als doel het vergaren van feedback, het ontmoeten van nieuwe mensen en het maken van nieuwe verbindingen.
> Werkvormen voor de dag:

  • Opening van de dag met een praatje door ‘systeem-intern’ers, sluiting (recap) door jongeren
  • Reporters room
  • Videotheek: waar korte filmpjes worden vertoond en ter plekke worden opgenomen o.l.v. WolkenTV
  • Verhalenmuur: verzameling jongerenverhalen en ‘systeem-intern’ verhalen, en daarbij posters met thema’s waar bezoekers hun rode draden noteren
  • Lab-datingbureau: waar vervolgafspraken worden gepland, en wordt voorgesorteerd wie met wie aan de slag kan
  • (Kennis)café: voor een drankje en wellicht ook voor food for thought

De taken zijn verdeeld, en we spreken af dat ieder een plannetje de campagne opstelt voor de meeting van volgende week. Wat willen we bewerkstelligen, hoe kan dat gaat het werken en wat denken we daarvoor nodig te hebben?

‘Mannen..!’ verzucht de Chef der Jongeren

De lab-team meeting zit erop, en na een papperige coq-au-vin in de kantine op de derde, gaat ieder zijns weegs.
Marlieke en ik duiken de atoomkelder weer in, ditmaal met Rachel.

Als we haar vragen over de voortgang van het film-team, slaakt Rachel een zucht. ‘Ik laat Nusrat en Hamza maar even hoor, die zijn weer heel irritant aan het doen.’ Ze blijken hun afspraken niet goed na te komen.
We kunnen daarvoor ook onszelf afvragen hoe we het jongerenprogramma van de donderdag duidelijker kunnen krijgen. Rachel: ‘Bij mij staat elke donderdag vast, mijn moeder past dan ook op voor mij. Maar voor mensen die van ver weg komen is het denk ik wel lastig, zo’n vage afspraak.’ Daar gaan we mee aan de slag: op een vaste tijd een kamertje bij de Twern.

Samen concluderen ook dat het hoog tijd is om op zoek te gaan naar nieuwe teamleden. Er zijn zeker wel drie nieuwe nodig, vindt Rachel. En dus gaat zij als heuse Chef der Jongeren een oproep op de Dordtse Facebookpagina’s plaatsen, en organiseren we volgende week donderdag samen een intake bij de Twern.

Voor vandaag is Gino, die we eerder bij de Twern ontmoetten, en zijn broer (en Rachels ex) Tjark de laatste strohalm. We doemen hoopvol op uit de diepten van het gemeentehuis, om hen buiten te ontmoeten. Maar dan blijkt Tjark afgehaakt, en Gino had er toch geen zin meer in.

‘Mannen..!’ verzucht Rachel. Misschien maar goed dat we volgende week de intake doen met jongeren buiten haar netwerk, zeggen we dan. Nieuwe jongeren, nieuwe kansen!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Lisa Hu’s story.