Jak pomóc ofiarom wojny w Ukrainie — pomysły na konkretne działania

Organizacje społeczne. To Działa.
Gen Z #ToDziała!
Published in
2 min readMay 21, 2022

--

Wraz z rozpoczęciem wojny w Ukrainie ruszyły w Polsce działania pomocowe. Pomagamy ofiarom wojny na miejscu, w Ukrainie, także wspierając uchodźczynie i uchodźców, którzy znaleźli się w naszym kraju. Pomocne i ważne są także działania na małą, lokalną skalę. Przedstawiamy Wam kilka prostych pomysłów, co możecie zrobić, żeby wesprzeć ofiary wojny.

ZBIÓRKA PLECAKÓW I WYPRAWEK SZKOLNYCH

Prostym pomysłem na działanie jest zorganizowanie w Waszej szkole zbiórki plecaków i przyborów szkolnych dla potrzebujących rówieśników. Zobaczcie, jak to zrobić.

 • zbierz grupę osób, z którymi będziecie działać, razem możecie zrobić więcej
 • sprawdź, jakie zbiórki są organizowane w Twojej okolicy, czy ktoś prowadzi podobną zbiórkę, jakie są potrzeby
 • zorganizuj w szkole miejsce, gdzie będziecie zbierać i przechowywać dary
 • zrób promocję akcji — przygotuj plakaty, poproś szkołę o rozpropagowanie informacje w social mediach, na stronie internetowej
 • prowadź dokładną dokumentację — spisuj w jednym pliku listę otrzymanych i wydanych darów; rób zdjęcia i filmiki

Chcesz zrealizować ten pomysł u siebie? Napisz do nas: info@todziala.org

POMAGANIE PRZEZ GOTOWANIE

Prostym i przyjemnym sposobem na zbiórkę pieniędzy, które pomogą uchodźcom jest kawiarenka ze smakołykami, którą możecie zorganizować w szkole, czy na pikniku. Taką kawiarenkę zorganizowali u siebie uczniowie i uczennice z Lisewa Malborskiego.

Jak to zrobić krok po kroku

 • zaproś do działania kilku znajomych
 • poproście dyrekcję o zgodę na przeprowadzenie akcji
 • znajdźcie organizację, której przekażecie zebrane środki
 • zastanówcie się co możecie przygotować
 • kupcie potrzebne produkty (możecie poprosić o wsparcie Radę Rodziców lub Samorząd Szkolny)
 • ogłoście w szkole kiedy odbędzie się kawiaranka
 • działajcie!

Chcesz zrealizować ten pomysł u siebie? Napisz do nas: info@todziala.org

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

--

--

Organizacje społeczne. To Działa.
Gen Z #ToDziała!

Jest nas 100 tysięcy. Zmieniamy życie milionów dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na lepsze. Organizacje społeczne. To działa!