Gen Z #ToDziała!
Published in

Gen Z #ToDziała!

Jak pomóc ofiarom wojny w Ukrainie — pomysły na konkretne działania

Wraz z rozpoczęciem wojny w Ukrainie ruszyły w Polsce działania pomocowe. Pomagamy ofiarom wojny na miejscu, w Ukrainie, także wspierając uchodźczynie i uchodźców, którzy znaleźli się w naszym kraju. Pomocne i ważne są także działania na małą, lokalną skalę. Przedstawiamy Wam kilka prostych pomysłów, co możecie zrobić, żeby wesprzeć ofiary wojny.

ZBIÓRKA PLECAKÓW I WYPRAWEK SZKOLNYCH

Prostym pomysłem na działanie jest zorganizowanie w Waszej szkole zbiórki plecaków i przyborów szkolnych dla potrzebujących rówieśników. Zobaczcie, jak to zrobić.

 • zbierz grupę osób, z którymi będziecie działać, razem możecie zrobić więcej
 • sprawdź, jakie zbiórki są organizowane w Twojej okolicy, czy ktoś prowadzi podobną zbiórkę, jakie są potrzeby
 • zorganizuj w szkole miejsce, gdzie będziecie zbierać i przechowywać dary
 • zrób promocję akcji — przygotuj plakaty, poproś szkołę o rozpropagowanie informacje w social mediach, na stronie internetowej
 • prowadź dokładną dokumentację — spisuj w jednym pliku listę otrzymanych i wydanych darów; rób zdjęcia i filmiki

Chcesz zrealizować ten pomysł u siebie? Napisz do nas: info@todziala.org

POMAGANIE PRZEZ GOTOWANIE

Prostym i przyjemnym sposobem na zbiórkę pieniędzy, które pomogą uchodźcom jest kawiarenka ze smakołykami, którą możecie zorganizować w szkole, czy na pikniku. Taką kawiarenkę zorganizowali u siebie uczniowie i uczennice z Lisewa Malborskiego.

Jak to zrobić krok po kroku

 • zaproś do działania kilku znajomych
 • poproście dyrekcję o zgodę na przeprowadzenie akcji
 • znajdźcie organizację, której przekażecie zebrane środki
 • zastanówcie się co możecie przygotować
 • kupcie potrzebne produkty (możecie poprosić o wsparcie Radę Rodziców lub Samorząd Szkolny)
 • ogłoście w szkole kiedy odbędzie się kawiaranka
 • działajcie!

Chcesz zrealizować ten pomysł u siebie? Napisz do nas: info@todziala.org

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

--

--

--

Z, czyli generacja Z — młodzi ludzie urodzeni po połowie lat 90. To pokolenie, które czuje niepewność w związku z przyszłością, ale jednocześnie wierzy, że jest tym, które może zmienić świat. I tak się dzieje!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Organizacje społeczne. To Działa.

Organizacje społeczne. To Działa.

Jest nas 100 tysięcy. Zmieniamy życie milionów dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na lepsze. Organizacje społeczne. To działa!

More from Medium

‘Mariupol’ pt.1

KEEPING IT REAL!

Software Developers — the 21st century’s most in-demand professionals

I am an adult