Gen Z #ToDziała!
Published in

Gen Z #ToDziała!

Klimat — pomysły na konkretne działania

Kryzys klimatyczny jest faktem i wymaga natychmiastowych działań Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może uchronić planetę przed katastrofą. Skala problemu jest ogromna, ale każdy i każda z nas może włączyć się w konkretne działania już dziś.

DOŁĄCZ DO RUCHÓW KLIMATYCZNYCH

MSK to ruch społecznym będący częścią globalnej inicjatywy Fridays for Future. Ruch tworzą gimnazjaliści, licealiści i studenci. Uczą się z myślą o przyszłości, którą kryzys klimatyczny stawia pod znakiem zapytania. Dlatego protestują, wypowiadają się w mediach, rozmawiają z politykami i organizują edukację o zmianach klimatu. Jeśli taka forma działania Ci odpowiada, sprawdź, w jakich miejscowościach MSK już działa lub napisz do nich maila: mlodziezowystrajkklimatyczny@gmail.com

​Obejrzyj live z przedstawicielem MSK

BĄDŹ LESS WASTE

Jeśli zależy Ci na klimacie, sprawdź nasze pomysły na działania w duchu less waste:

  • stwórz mapę lokalnych miejsc zero waste
  • zorganizuj miejsce z torbmi-bumerangami w osiedlowym sklepie
  • wymieniaj się ubraniami

Wszystkie pomysły opisane są tutaj.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

--

--

Z, czyli generacja Z — młodzi ludzie urodzeni po połowie lat 90. To pokolenie, które czuje niepewność w związku z przyszłością, ale jednocześnie wierzy, że jest tym, które może zmienić świat. I tak się dzieje!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Organizacje społeczne. To Działa.

Organizacje społeczne. To Działa.

Jest nas 100 tysięcy. Zmieniamy życie milionów dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na lepsze. Organizacje społeczne. To działa!