Gen Z #ToDziała!
Published in

Gen Z #ToDziała!

Lepsza szkoła — pomysły na konkretne działania

Czy szkoła może być lepsza? Tak! Możecie ją zmieniać sami, nie czekając, aż zrobi to ktoś inny. Mamy dla Was kilka pomysłów, które mogą sprawić, że szkoła stanie się przyjaznym i fajnym miejscem.

WASZA PRZESTRZEŃ W SZKOLE

Szkoła to nie tylko lekcje. Może być także miejscem spotkań, kawiarenką, warsztatem.. czym tylko chcecie. W szkole w Lisewie Malborskim jest takie miejsce, to ZaŻuCafe. Stworzyli je uczniowie i uczennice, przy niewielkim wsparciu dorosłych. Jak to zrobili? Posłuchajcie Magdy.

Kawiarenka w szkole — jak to zrobić?

Jak to zrobić krok po kroku

  • zbierz grupę znajomych, z którymi będziesz działać
  • sprawdź dostępne fundusze i granty; w ich zdobyciu pomocna może być współpraca z lokalną organizacją społeczną
  • porozmawiaj z lokalnymi władzami — może są w Waszej miejscowości miejsca, gdzie moglibyście urządzić kawiarenkę; Magdzie i jej znajomych udało się znaleźć takie miejsce w… szkole!
  • potem już górki — urządzacie miejsce tak, jak chcecie i działacie :)

Chcesz zrealizować ten pomysł u siebie? Napisz do nas: info@todziala.org

MENSTRUACJA BEZ STRESU

Czy wiecie, że aż 1 na 10 uczennic opuściła kiedyś zajęcia w szkole z powodu braku dostępu do środków higienicznych? Najprostszym sposobem zapobiegającym opuszczaniu lekcji podczas okresu jest zapewnienie dostępu do produktów menstruacyjnych w szkole. Czy da się to zrobić? Tak! Akcja Menstruacja opracowała wskazówki, jak zorganizować miejsce z podpaskami i tamponami w szkolnych toaletach.

Jak to zrobić krok po kroku

  • zanim przystąpisz do zbiórki, możesz przeprowadzić anonimową ankietę, by ustalić jak wiele osób w Twojej szkole ma problem z dostępem do takich środków
  • zorganizuj zbiórkę środków menstruacyjnych przy zaangażowaniu społeczności szkolnej — poradnik, jak to zrobić we współpracy z samorządem, radą rodziców, dyrekcją znajdziesz tu
  • a tu znajdziesz plakaty, który możesz wydrukować i zawiesić w wybranym, uzgodnionym miejscu w szkole
  • dbaj o to, by zawsze były tam środki menstruacyjne, zbiórki rób na bieżąco, niech to będzie takie stałe miejsce dla osób potrzebujących

Chcesz zrealizować ten pomysł u siebie? Napisz do nas: info@todziala.org

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

--

--

--

Z, czyli generacja Z — młodzi ludzie urodzeni po połowie lat 90. To pokolenie, które czuje niepewność w związku z przyszłością, ale jednocześnie wierzy, że jest tym, które może zmienić świat. I tak się dzieje!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Organizacje społeczne. To Działa.

Organizacje społeczne. To Działa.

Jest nas 100 tysięcy. Zmieniamy życie milionów dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na lepsze. Organizacje społeczne. To działa!

More from Medium

AWAY WITH THE FAIRIES

How to ask questions that lead to problem-solving?

Talking About Death with Children

CS371 Spring 2022: Hrithik Ramganesh