Gen Z #ToDziała!
Published in

Gen Z #ToDziała!

Gen Z #ToDziała, czyli generacja Z zmienia świat

Działająca od ponad 3 lat kampania “Organizacje społeczne. To działa” w roku 2022 startuje z nową odsłoną pod hasłem Gen Z #ToDziała. Generacja Z — młodzi ludzie urodzeni w połowie lat 90. i na początku 21. wieku. To pokolenie, które czuje niepewność, w związku z przyszłością, ale jednocześnie wierzy, że jest tym, które może zmienić świat. I tak się dzieje — Zetki działają na rzecz klimatu, praw zwierząt, równości.

W ramach Gen Z #ToDziała przedstawiamy konkretne pomysły, które młodzi aktywiści i aktywistki z sukcesem realizują, zachęcając innych do podobnych działań w swoich społecznościach.

Wśród tematów, które poruszamy, są między innymi klimat, zero waste, prawa zwierząt, edukacja. Każdy z nich chcemy pokazujemy w formie małych projektów, które w prosty sposób może zrealizować grupa rówieśnicza w dowolnym miejscu w Polsce. Każdy z tematów szczegółowo opisujemy i pokazujemy w social mediach, z udziałem młodych, zainteresowanych przeprowadzeniem własnego projektu.

Od wiosny do jesieni (maj–wrzesień 2022) młodzi będa realizować wybrane projekty, dokumentując je, a na koniec roku przedstawimy je w formie poradnika — zestawu wskazówek i doświadczeń z realizacji, do szerokiej dystrybucji.

Jednym z kluczowych elementów projektu jest udział aktywistów i aktywistek z pokolenia Z. To oni i one na pierwszym etapie projektu (luty–maj 2022) inspirują i podpowiadają konkretne przykłady działań. Osoby te biorą udział w tematycznych wydarzeniach online, rozmowach podcastowych, nagrywają materiały video, dzieląc się swoim doświadczeniem.

Główną grupą, do której kierujemy projekt są osoby w wieku 16–25, zainteresowane zmienianiem świata na lepszy.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu:
Dorota Setniewska, dorota.setniewska@klon.org.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

--

--

--

Z, czyli generacja Z — młodzi ludzie urodzeni po połowie lat 90. To pokolenie, które czuje niepewność w związku z przyszłością, ale jednocześnie wierzy, że jest tym, które może zmienić świat. I tak się dzieje!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Organizacje społeczne. To Działa.

Organizacje społeczne. To Działa.

Jest nas 100 tysięcy. Zmieniamy życie milionów dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na lepsze. Organizacje społeczne. To działa!

More from Medium

Eight things you need to hear from my LGBTQ+ colleagues

A message to my doomed colleagues in the American media

Charitable Bias: Why We Give to People Who Look, Sound, and Act like Us

Jeremy Tuck Fed 60,000 People During The Pandemic And Grew The Membership To Economic Empowerment…