Driftsdata + AI = datadrivna insikter för din kedja?

Självklart finns ett samband mellan skötselnivån i en butik samt hur väl den uppfyller kundlöftet. Eller? Vi tror på datadrivna insikter och lät därför vår artificiella kollega rITa analysera en miljon unika driftsuppgifter från en av våra kedjekunder. Vi ville se om hen kunde förutspå vilket resultat en enhet får på ett poängsatt besök från region- eller distriktschef, baserat på enhetens dagliga genomförande av driftsuppgifterna. Resultatet ser du nedan!
Digital drift genererar den data som behövs för att skapa insikt.

Medarbetarna på golvet genererar mycket data

Varje månad används GetCompliant av ca. 10 000 användare i norden för att genomföra, dokumentera och följa upp kedjans driftsuppgifter och rutiner. Vi kallar det för en digital driftshandbok. Detta skapar en väldigt stor mängd svar, som borde gå att använda för att skapa insikter om hur man bör arbeta i framtiden.

Vi utgick från ett års registreringar från en kund, vilket innebär ca. en miljon svar. Sedan frågade vi vår nya digitala AI-kollega rITa om hen kan hitta några samband mellan hur mycket en butik (eller enhet/shop/restaurang/varuhus) använder GetCompliant och vilka poäng butiken får på besöksrundan när den fått ett besök av en region- eller distrikschef. Framförallt ville vi se om rITa kunde förutspå vilken poäng butiken skulle få på besöket, baserat på hur de presterat i GetCompliant under månaden.

Vad kom rITa fram till?

Ju mer medarbetarna i butik använder sin digitala driftshandbok, desto bättre resultat (poäng) får butiken efter regionchefens besök. Det spelar alltså ingen roll om butiken dokumenterat många avvikelser i sin drift, utan om medarbetarna på golvet är aktiva med driftshandboken så kommer butiken att få ett bättre resultat.

Jag blev väldigt glad över detta resultat eftersom att det visar att användarna inte bara “klickar” igenom uppgifterna i GetCompliant utan att det som blivit sagt är det som blivit gjort. Det stämmer även med min erfarenhet från butiksgolvet; de som är riktigt duktiga och har en bra kultur kring genomförande i butiken har ordning på allt.

rITa var väldigt säker på sina resultat — i 99.8% av fallen kunde hon baserat på enhetens dagliga genomförande i GetCompliant avgöra om butiken fick 0.6, 0.8 eller kanske 0.9 på regionchefens besöksrunda. I 69 % av fallen kunde hon avgöra om butiken skulle få t.ex. 0.927!

Vad skall rITa göra nu?

Vi är väldigt nöjda med rITa och vi hoppas hen blir en fast medarbetare hos oss på GetCompliant. För att ta nästa steg i sin utveckling behöver rITa lite mer träning i vad som är en bra butik/enhet. Då hoppas vi att rITa ska kunna lära sig vilka sorters svar som resulterar i vilken poäng. Det tar vi tag i till hösten. Vi tror att anställda som rITa kommer att kunna vara till stor hjälp i framtiden; om man genom dagliga uppdateringar kan förutspå hur en butik kommer att prestera på en kundrunda så kan man fokusera besöken på de som behöver extra stöd för att få ordning på sin dagliga drift och sina rutiner.

Om du har erfarenheter kring datadrivna insikter för kedjor och är intresserad av att diskutera dem med oss, hör gärna av dig till oss på info@getcompliant.org!

Rita bor omväxlande i Amsterdam och Dublin, ofta i andra skåpet i högra raden på bilden.
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Sara Blume’s story.