Klubnect
Published in

Klubnect

Covid-19 gaf ons tijd. Klublr werd Klubnect

Maart 2020, de wereld ging op slot en daarbij ook alle sportaccommodaties. Trainingen en wedstrijden vielen weg en zo ook wat het gebruik van ons platform. Gelukkig bleven vele van onze gebruikers niet bij de pakken zitten; online bijeenkomsten in de vorm van trainingen of aperitieven via allerlei kanalen werden al snel in het leven geroepen. Desondanks kregen we plots met zijn allen meer gedwongen ‘vrije’ tijd. Voor ons een uitgelezen kans om even te reflecteren op waar we stonden met Klublr, maar ook hoe we het verder willen aanpakken.

En dit bracht enkele veranderingen teweeg.

Om te beginnen namen we onze doelgroep even onder de loep. Vanaf dag één lag onze focus altijd op sportclubs, -verenigingen, -groepen, … Het is ook de plaats waar het idee om Klublr te ontwikkelen, is ontstaan. Maar al vroeg werd duidelijk dat we een oplossing in handen hadden dat ook voor verenigingen ver buiten de sportwereld kan werken. Het is ook vaak de opmerking wanneer we pitchen. Tijd dus om onze doelgroep te verruimen en dit ook door te trekken in onze branding en communicatie.

Te beginnen met onze naam. Klublr is kort en krachtig, maar zorgt vaak voor verwarring, de ene al grappiger dan de andere. Er bestaat echter geen twijfel over onze missie; verantwoordelijken van sportclubs verenigingen helpen tijd te winnen en dit doen we door alle vertrouwde communicatiekanalen binnen een vereniging te bundelen. Met de nadruk op bundelen of connecteren, binnen een vereniging of club. Vandaar ook onze nieuwe naam: Klubnect. Ver hoeven we het soms niet te zoeken, right? En bij een nieuwe naam hoort uiteraard een nieuwe huisstijl inclusief een opgefrist logo en aangepaste kleuren. We hope you like it.

Met deze veranderingen waren we ook wat ‘genoodzaakt’ om het platform zelf ook wat onder handen genomen, een versie 3.0 als het ware. Uiteraard werden de nieuwe kleuren geïntroduceerd maar ook verschillende secties kregen een verbeterde UI/UX met misschien wel de grootste verandering voor het persoonlijk dashboard.

Uitgebreide doelgroep, nieuwe branding en versie 3.0 van onze app; wij zijn klaar voor de heropstart! Eindelijk.

--

--

Win tijd door alle vertrouwde communicatiekanalen binnen je sportclub te bundelen en alles vanuit één handig platform te beheren.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store