Londra’da Dil Eğitimine Nasıl Giderim? Maliyeti Nedir?

Image for post
Image for post
Photo by chan lee on Unsplash

Nereden başlamak gerek?

Okulumu nasıl bulabilirim?

Nerede konaklarım? Aile yanı iyi mi?

Maliyeti Nedir?

Image for post
Image for post

Vize almak kolay mı?

Yolculuk ve adaya ilk ayak basma

Okulun İlk Günü

İngiliz aksanı zor mu?

Irkçılık var mı?

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Okul dışı neler yapılabilir?

Written by

Merhaba, ben Fatih Özdemir. Blog yazıyor, arada fotoğraf-video çekiyor, her fırsatta geziyor ve freelance dijital projeler tasarlıyorum. https://fozdemir.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store