Antwoord op jouw vraag…?

Bianca Bruil is ZorgGids binnen Eno. Zij is een belangrijke nieuwe schakel tussen bewoners en de professionals in het veld, een motor die bijdraagt aan de GG-methode. “Ik help mensen die verzekerd zijn bij Salland Zorgverzekeringen op weg. Als ze in het callcenter geen antwoord hebben, ga ik kijken bij wie ze terecht kunnen om zelf hun probleem op te lossen.” Bianca is enthousiast. “Ik geniet ervan om spin in het web te zijn. Ik ben nu een halfjaar actief en heb al een groot netwerk in en rond de stad opgebouwd.” Ze helpt mensen om grip te krijgen op hun situatie? …

Zoveel verschillende vragen…
‘Waar kan ik terecht als de wachtlijst te lang is en ik eigenlijk wel naar een ander ziekenhuis wil gaan? Hoe ga ik de zorg voor mijn moeder regelen als zij uit het ziekenhuis komt? Het revalidatiebad in PW Jansen wordt gesloten. Waar kan ik nu naar toe?’ “Voor deze cliënt vond ik een plek in Twello! Ik werk vanuit de GG-methode en kijk waar nodig naar de vraag achter de vraag. Soms wordt het duidelijk dat er meer speelt. Eenzaamheid of schulden. Ik weet de mensen goed door te verwijzen. Bij de vragen die wat ingewikkelder liggen, houd ik vinger aan de pols en bel ik later nog een keer terug. Daar krijg ik altijd leuke reacties op.”

Bianca heeft lang in het bedrijfsleven gewerkt en is na een opleiding in de zorg (toegepaste gerontologie) bij Salland aan de slag gegaan. “Mijn functie is heel breed en dat vind ik ook leuk. Ik krijg er energie van om mensen op weg te helpen, maar vooral ook door het leggen van al die nieuwe verbindingen tussen de zorg en het sociaal domein!”
 
De functie is uniek. “Ik ben in december van 2016 gestart en ben de enige ZorgGids.” Salland Zorgverzekeringen is onderdeel van Eno. Samen met de gemeente Deventer is Eno initiator van de GG-aanpak en opdrachtgever van het project Gezondheid en Gedrag. Ook via de ZorgGids levert de organisatie een meerwaarde voor die inwoners van Deventer die de regie van hun gezondheid meer in eigen hand willen nemen of houden.

“Mensen die me bellen houden wel zelf de regie over de situatie waar ze inzitten!”

Naar volgend artikel

Like what you read? Give Gezondheid en Gedrag a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.