Empatia on uusi Excel

Keinoäly vapauttaa meidät vihdoin Taylorismin harhasta. Ihminen ei ole enää ohjailtava ja vahdittava koneen osa.

Management (Wikipedian määritelmä: The process of dealing with or controlling things or people) on henkitoreissaan. Ei tarvitse olla Einstein, Watson tai Siri ymmärtääkseen, että asioiden tai ihmisten kontrolloiminen johtamisen ensisijaisena päämääränä on mennyttä maailmaa. Vitsikkääksi tarkoitettu management- lausahdus “luottamus hyvä, kontrolli parempi” on suurta huttua. Empatia erottaa meidät koneista — ja on uusi Excel.

Vapaus koittaa pian

Asiat jotka voidaan päätellä toistuvista tapahtumista, luvuista tai ylipäätään historiasta, ovat jo nyt algoritmien valtakuntaa monissa yrityksissä.

Jos jo AI:n ensimmäinen taso (ANI- artificial narrow intelligence) pystyi voittamaan ihmisen shakissa, on suorastaan ihme, että managereilla on edelleen töitä.

Kun koneet tulevaisuudessa hoitavat hommat, jotka koneille kuuluvat, ihmiset organisaatioissa ottavat oman inhimillisen roolinsa. Tämä vapauttaa valtavasti luovaa kapasiteettia, ja tuo esiin niitä voimavaroja, joita työelämä on kaivannut jo pitkään.

“Kun töissä ei tarvitse ottaa osin epäinhimillistä roolia, ei kenties tarvita niin vahvaa erottelua “työelämän” ja “elämän” välillä.”

Empatia — ihmisten supervoima

Koska ihmistä ei enää tarvita pyörittämään Exceliä ja viisastelemaan Business Intelligence -näkymän itsestäänselvyyksiä, mitä jää johtamisesta jäljelle?

Juuri se mitä johtaminen on todellisuudessa aina ollut, eli kykyä asettua toisten ihmisten asemaan ja luoda yhteinen suunta näkemyksille. Tunnelman ja kulttuurin johtaminen.

Ne jotka ovat kadottaneet itsestään empatian ja pystyvät vain exceliin, jäävät uuden maailman ulkopuolelle. Tämä on pelottavaa joillekin, mutta kaikille muille ainoastaan vapauttavaa. Toisin kuin Excel, empatia on meissä sisäänrakennettuna.

Nyt on paatuneimmankin managerin aika raaputtaa kovaa pintaansa ja harjoitella tulevaisuuden tärkeintä työelämäntaitoa.

Kokeilun voi aloittaa vaikka kysymällä työkaveriltaan “miten sinulla menee?”, ja kuuntelemalla vastausta erittäin keskittyneesti ilman ennakkoasenteita.

www.ghostcompany.fi — Empatian asialla jo vuodesta 2017