Đếm ngược đến ngày TTC ra mắt Mainnet Rigi

Điều gì sẽ xảy ra và nó có ý nghĩa gì với tất cả những người nắm giữ TTC?

Thời điểm bắt đầu

Ngày sinh ra của TTC Blockchain

Ra mắt mạng chính TTC

Thời kỳ ổn định

Token Swap

Bầu cử đại diệnBlog chính thức của TTC

Giao thức TTC là một mạng lưới phi tập trung tích hợp cùng nên kinh tế token dành riêng cho các mạng xã hội thế hệ mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng gia nhập cộng đồng Telegram của chúng tôi tại 👉 https://t.me/ttc_en

TTC

Written by

TTC

A Blockchain Fit for Mass Adoption and a Sustainable Token Economy Model

Blog chính thức của TTC

Giao thức TTC là một mạng lưới phi tập trung tích hợp cùng nên kinh tế token dành riêng cho các mạng xã hội thế hệ mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng gia nhập cộng đồng Telegram của chúng tôi tại 👉 https://t.me/ttc_en