TTC Mainnet Rigi khởi chạy

TTC
TTC
Apr 1 · 6 min read

Giải thích về mainnet Rigi

Giao thức Acorn

Bước tiếp theo

Thời kỳ ổn định

TTC Token Swap

Bầu cử đại diện

Sàn giao dịch phi tập trung TTC (TDEX)


Blog chính thức của TTC

Giao thức TTC là một mạng lưới phi tập trung tích hợp cùng nên kinh tế token dành riêng cho các mạng xã hội thế hệ mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng gia nhập cộng đồng Telegram của chúng tôi tại 👉 https://t.me/ttc_en

TTC

Written by

TTC

A Blockchain Fit for Mass Adoption and a Sustainable Token Economy Model

Blog chính thức của TTC

Giao thức TTC là một mạng lưới phi tập trung tích hợp cùng nên kinh tế token dành riêng cho các mạng xã hội thế hệ mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng gia nhập cộng đồng Telegram của chúng tôi tại 👉 https://t.me/ttc_en