TTC “Merapi” Test Network Hardfork

TTC Protocol — để cải thiện tính ổn định và hiệu suất mạng của nó thông qua bản cập nhất hardfork.

TTC
TTC
Jan 23 · 5 min read

Gửi đến cộng đồng TTC Protocol Việt Nam,

TTC “Merapi” test network sẽ fork từ phiên bản 0.0.4 lên 0.1.0. Có ba phần cải tiến chính sẽ được giới thiệu sau khi nâng cấp:

  1. Sàng lọc quy cách theo cơ chế hoạt động dưới mạng lưới cách ly Master / Slave .
  2. Thay đổi cách nhận thưởng cho các Đại diện.
  3. Cải tiến cơ chế bỏ phiếu giữa các Đại diện.

Cả 3 khái niệm đều đã được đưa vào giới thiệu trong Whitepaper v1.0; và bây giờ , và bây giờ nó đang được thực hiện trong phiển bản 0.1.0 tới đây, với lần fork này.

Với đợt lần cập nhật này cho Merapi testnetwork lên phiên bản 0.1.0 đã được lên lịch tại Block thứ 8,888,888th. (Đã được tính toán vào ngày 16 tháng 1 lúc 08:00 GMT+8)

1) Hoạt động tách biệt của hai mạng Master và Slave

Bấy kỳ dữ liệu nào liên quan đến tài sản , ví dụ như trả thưởng phân phối bởi TReE , phần thưởng quảng cá, và chuyển khoản thông qua TTC , sẽ được ghi và lưu giữ trên mạng lưới Master, trong khi mọi dữ liệu liên quan đến các hoạt động (mạng xã hội) sẽ được ghi và lưu giữ trên mạng Slave

Việc phân tách ra hai mạng là Master và Slave sẽ mang lại tính ổn định và tăng hiệu suất cho toàn bộ mạng lưới của TTC . Với việc tài sản có giá trị với hoạt động tách biệt sẽ cung cấp một lợi thế chống lại các cuộc tấn công dự liệu và làm máy chủ quá tải. Ngoài ra , cơ chế hoạt động tách biệt sẽ cung cấp khả năng mở rộng . Khi bị vượt quá dung lượng của mạng lưới , các mạng Slave bổ sung có thể được đưa vào để tăng khả năng xử lý dữ liệu . Với khả năng mở rộng linh hoạt như vậy , mạng lưới TTC hoàn toàn sẵn sàng cho các DAPP có qui mô lớn hơn vào hệ sinh thái .

2) Thay đổi cách trả thưởng cho các đại diện

Đại diện được bầu sẽ tham gia vào việc duy trì của cả mạng lưới Master và Slave . Những người đã được chọn cho việc tạo ra các khôi của mạng lưới Master sẽ tự động đủ điều kiện để tạo ra khối của mạng Slave cho mỗi vòng . Khi một đại diện được chọn quyết định chặn tạo ra khối cho các mạng Slave, việc tạo ra khối sẽ xảy ra đồng thời với mạng lưới Master ; tuy nhiên , việc sản xuất thực tế cho mạng lưới Slave sẽ xảy ra khi có từ 15 nút trở lên được chấp thuận .

Hơn thế, mạng lưới Master cũng trả thưởng cho các đại diện và người bỏ phiếu cho họ theo thời gian thực khi một khối của mạng Slave được tạo ra. Do vậy, để tăng thêm năng suất chung của mạng lưới TTC , một cơ chế khen thưởng khuyến khích sẽ được giới thiệu để mang lại lợi ích cho những người tạo ra nhiều khối kết hợp.

3) Cải tiếng cơ chế bỏ phiếu giữa các đại diện

Dươi cơ chế đồng thuận của POA , các đại diện có thể bắt đầu bỏ phiếu để thay đổi các khía cạnh nhất định của hoạt động node (nút ). Các chương trình nghị sự chính có thể được sửa đổi thông qua một phiếu bầu nó có thể là : 1) thêm hoặc gỡ bỏ mạng lưới Slave, 2) điều chỉnh tỷ lệ trả thưởng giữa mạng Master và Slave, và 3) sửa chữa số lượng khối tối thiểu nên được tạo trong một khoảng thời gian nhất định .

Cơ chế bỏ phiếu được cải thiện sẽ cho phép mạng lưới TTC mở rộng bằng cách thêm nhiều mạng lưới Slave mà không cần môt hardfork nào khác . Đối với mỗi phiếu bầu , chương trình nghị sự và lập trường của đại diện sẽ được công bố trước . Người bỏ phiếu sẽ có cơ hội phân bỏ lại phiếu bầu của họ, nếu cần thiết.

Theo dõi kế hoạch kiểm tra sau phiên bản hardfork 0.1.0

Tháng 1 năm 2019

Xác nhận kết quả hardfork (và sửa lỗi các vấn để xảy , nếu có)
-
Hoàn thành các chức năng kiểm tra sau đây
- Mạng lưới Master và Slave, hoạt động multi-chain
- Phân chia phần thưởng theo khối
- Nút hoạt động ổn định
- Hoạt của các nút trên các nền tảng dịch vụ đám mây khác nhau

Tháng 2 năm 2019

Kiểm tra hiệu năng của TTC Merapi test network
- Môi trường được tối ưu hóa
- Đưa ra đánh giá hiệu suất tổng thể
- Đề xuất cấu hình máy chủ

Cập nhật TTC SDK
-
Behavior-related data to be migrated to the Slave networks
- Deploy the reward engine from the Slave networks and write behavior data

Tháng 3 2019

Cập nhật TTC Scan
-
Hỗ trợ thông tin giao dịch cho mạng lưới Master và Slave
- Hỗ trợ hiển thị và truy vấn dữ liệu cho mạng lưới Master và Slave


Chương trình thưởng phát hiện lỗi

Để tăng cường chất lượng của hệ thốngtrong quá trình thử nghiệm, TTC Protocol khuyến khích những người có đam mê coding gia nhập cộng đồng của chúng tôi. Đóng góp của mỗi cá nhân sẽ giúp mang lại thay đổi tích cực đến cho hàng triệu người dùng.

TTC Protocol Bug Bounty: https://hackenproof.com/ttc/ttc-protocol
TTC Mobile Bug Bounty: hacken.live/2PxYAus
Github : https://github.com/TTCECO/gttc


Nếu bạn có bât kỳ cầu hỏi nào, các bạn có thể thảo luận tại kênh telegram và email chính thức của TTC Protocol. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật và chia sẻ liên tục tiến độ của dự án đến với cộng đồng . Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã thích thú với dự án TTC Protocol cũng như đã luôn hỗ trợ chúng tôi .

— TTC Protocol


Giới thiệu chung về TTC

TTC là một blockchain phù hợp để áp dụng đại trà và mô hình kinh tế token bền vững. Để biết chi tiết, hãy truy cập trang web của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về TTC, tham gia Telegram của chúng tôi và theo dõi chúng tôi trên twitter.

Blog chính thức của TTC

Giao thức TTC là một mạng lưới phi tập trung tích hợp cùng nên kinh tế token dành riêng cho các mạng xã hội thế hệ mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng gia nhập cộng đồng Telegram của chúng tôi tại 👉 https://t.me/ttc_en

TTC

Written by

TTC

A Blockchain Fit for Mass Adoption and a Sustainable Token Economy Model

Blog chính thức của TTC

Giao thức TTC là một mạng lưới phi tập trung tích hợp cùng nên kinh tế token dành riêng cho các mạng xã hội thế hệ mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng gia nhập cộng đồng Telegram của chúng tôi tại 👉 https://t.me/ttc_en