İTÜ ÇEKİRDEK

Maddi destekler + Para ödülü fırsatı +İstanbul’da Ofis alanı + Mentorluk + Yatırımcı sunumu + 6 Ay Ön Kuluçka + 1 Yıl Kuluçka + Eğitim

Girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren bir ekosistem. Kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlere açık bir girişimcilik merkezi. Ayrıca Bulut Bilişim ve Otomotiv Teknolojileri’ne özel girişimlerin doğmasına da olanak sağlıyor. Hemen Başvur

GİRİŞİMLERE SUNDUĞU ÖNE ÇIKAN OLANAKLARI :

  • OFİS } Ücretsiz elektrik, su, internet, çay, kahve, fotokopi, tarayıcı, yazıcı hizmetlerinden yararlanma.
  • MENTORLUK } Sektörel ve akademik tecrübeye sahip mentor havuzundan yararlanma.
  • MADDİ DESTEK } 75.000TL’si Otomotiv Kategorisine özel oalrak ayrılmış toplam 175.000TL’lik Ar-Ge fonu havuzu, BIGBANG sunum günlerinde 1 milyon TL üzerindeki ödül havuzundan pay alma fırsatı.
  • YATIRIMCI BULUŞMALARI } Yatırımcıların İTÜ Çekirdek Merkez’e davet edilmesiyle gerçekleştirilen İTÜ Çekirdek Firmaları-Yatırımcı Buluşmalarına katılma hakkı.

ÖNE ÇIKAN GİRİŞİMLERİ :

KUAX : Müşterileri algılayıp harekete geçen eğlenceli ve dinamik vitrinler tasarlıyor. Müşterinin ilgisini ürüne ve mağazaya çekiyor.


TABTOY : Akıllı oyuncaklar. Çocuklar yaş grubuna göre temel kavramları dokunarak ve eğlenceli bir yolla öğrenir.


Vivosens : Biyosensörler, sahada laboratuvar kalitesinde ölçüm yapmanızı sağlamaktadır.Like what you read? Give mentornity a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.