IOT Telco Labs

Tohum Sermaye + İstanbul’da 3 ay ofis alanı + Mentorluk + Yatırımcı Sunumları +Kurumsal İşbirlikleri + Profesyonel Hizmetler - % 5 Hisse

Internet of Things, Telekom veya teknoloji alanında projeniz varsa Hemen Başvurun

GİRİŞİMLERE SUNDUĞU ÖNE ÇIKAN OLANAKLARI :

  • OFİS } 3 Ay Ücretsiz elektrik, su, internet hizmetlerinden yararlanma.
  • MENTORLUK } Telekom ve IOT sektöründeki girişimci/yatırımcı ekosisteminin deneyimli mentorlarına erişim.
  • MADDİ DESTEK } Her takıma en az 15000 USD tohum yatırım.
  • YATIRIM } Sektöre özel yatırımcılar ile yapılacak sunum günleri.
  • PROFESYONEL HİZMETLER } Muhasebe ve Hukuki konularda ücretsiz danışmanlık.

http://iottelcolabs.com/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.