#52 Tuna Yaprak ile corporate girişimcilik, Estonya e-residency ve crossfit kanalı wodist

Bu bölüm ses kalitesinde belki hiç ulaşamayacağımız bir seviyeye ulaştık :) Tuna Yaprak sayesinde bu bölümü çekmeden önce bir bilgi bombardımanına tutuldum ve kayıt konusunda inanılmaz bilgiler öğrendim. Samican’ın yokluğunda bölüme konuk olduğu ve derin bilgilerini benim ile paylaştığı için, Tuna’ya tekrar çok teşekkür ediyorum.

Konular arasında, corporate şirketlerin startupların etkinliğini keşfetmesi ve iç girişimciler çıkarma çalışmalarının olmasıyla ilgili konuşuyoruz. Konu tabiki lean metodolojisine ve mvp konseptine geliyor. Tuna’nın bu konuda aldığı eğitim ve tecrübeleri ile vizyon açıcı bir konuşma oldu.

Bölüm öncesi okuduğum bir yazı sonucunda tanıştığım Estonya e-residency hakkında konuşuyoruz. Ben başvurumu yaptım, süreçten sizi haberdar edeceğim. 
Yazıya buradan ulaşabilirsiniz: https://medium.com/turkce/estonya-e-vatanda%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-nedir-b67e84f4fa7e

Tuna’nın ve arkadaşlarının aynı bizim girişimci muhabbeti’ni yaptığımız hevesle kurdukları bir youtube/podcast kanalı var. Crossfit üzerine konuşuluyor. Görüntü ve ses kalitesinin nasıl olduğunu tahmin edebilirsiniz :)

Wodist Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOVg0OxoUSahMd3pLm-wVYQ
Wodist iTunes: https://itunes.apple.com/tr/podcast/wodist/id1057946323?mt=2
Tuna ses ve podcast konularında yardımcı olmak için gerçekten çok açık. Onun da isteği ile mail adresini paylaşıyorum, ayrıca slack kanalından da ona ulaşabilirsiniz.
tunayaprak@yahoo.com

https://www.spreaker.com/embed/player/standard?episode_id=8022009&autoplay=false

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.