#85 Dilek Dayınlarlı ile ScaleX ve Türkiye’de girişimcilik hakkında konuşuyoruz

Listen to “#85 Dilek Dayınlarlı ile ScaleX ve Türkiye’de girişimcilik hakkında konuşuyoruz” on Spreaker.

Geçtiğimiz bölümde Dilek’ten ve gerçekleşmiş olduğu etkinlik ScaleX’ten bahsetmiştik. Dilek’i yakalamayı başardık ve bize detaylı bir şekilde ScaleX’in ne olduğunu anlatmasını istedik. Dilek ile ScaleX dışında Türkiye’deki ekosistemin mevcut durumu, nasıl gelişebileceği vb konular hakkında da konuşuyoruz. Herkese iyi dinlemeler!

https://twitter.com/scalexventures

Like what you read? Give Baris a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.