#87 Yurtdisinda Sirket Kurmak, Gimlet ve How I built this, Sekuler Hicret

Listen to “#87 Yurtdisinda Sirket Kurmak, Gimlet ve How I built this, Seküler Hicret” on Spreaker.

Son bölümleri konuklu yaptığımız için konuşacak çok şey birikmiş. Bu bölümde konuk almadık ama haftaya tekrar alacağız gibi görünüyor.

Gimlet ve NPR: How I built this podcastlerinin linklerini aşağıda bulabilirsiniz, dinlemenizi tavsiye ederiz.
https://gimletmedia.com/startup/
http://www.npr.org/series/490248027/how-i-built-this

Son zamanlarda çok konuşulan yurtdışında şirket kurmak ile ilgili slack kanalında Cagri’nin paylastığı teleport.org dan bahsediyoruz. 
https://teleport.org/ 
https://nomadlist.com/

Daha önce konuk ettiğimiz Mustafa Tandoğan’ın medium yazısı ve Amerika macerasını konuşuyoruz. Eğer isterse önümüzdeki bölümlerden birinde onu tekrar konuk etmek istiyoruz.
https://medium.com/turkce/sek%C3%BCler-hicret-b%C3%B6l%C3%BCm-1-burada-ne-i%C5%9Fim-var-2cbb61299864#.z7xnrbrrt
https://www.youtube.com/watch?v=G-UyEaWDMKY

Like what you read? Give Baris a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.