@ symbol used as the initial “a” for the “amin” (amen) formula in the Bulgarian translation of the Manasses Chronicle (c. 1345)

Mac’te emacs ile Türkçe karakter yazabilmek

For English readers: This post is about inputting Turkish characters to Emacs, on Mac OS.

Yıllardan 2013, neredeyse 2014 idi; o devirde Mac’te Türkçe karakter yazabilmek için emacs’i ayarlamak gerekiyordu. Hey gidi günler…

Yurtdışından satın alınmış laptopumun klavyesi Türçe yazabilmek için şu şekilde ayarlı:

Option (⌥) tuşuna bastığımda klavye şu hali alıyor ve Türkçe yazabiliyorum:

Sistemimde brew install —cocoa —srgb emacs şeklinde kurduğum emacs’imde türkçe karakter yazmak istiyordum. Fakat ne mümkün, her ⌥-i tuş vuruşum emacs tarafından tab-to-tab-stop cevabı ile karşılanıyordu:

İlginç, ⌥-i, emacs tarafından M-i olarak algılanıyor. Klavyeme baktığımda tuşun üzerinde “alt / option” yazdığını gördüm. Meta nereden çıktı ki?

Wikipedia, option tuşunu bilmeyen, mac için tasarlanmamış yazılımların bu tuşu alt olarak kullandıkları yönünde bir bilgi içeriyor. Yani, Wikipedia’ya göre emacs bu tuşu ya option, ya da alt olarak kullanmalı; meta olarak değil.

Bu kararı kim, hangi şartlar altında vermiş, bilinmez. Neyse ki EmacsWiki’de bu durumla ilgili bir makale mevcut. Der ki: Siz en iyisi mi emacs 23'ünüzü emacs 22 gibi ayarlayın, alt tuşunuz alt olsun, command (⌘) tuşunu da meta yapın, rahat edin.

Eh, klavye’de bulunan alt tuşunu alt olarak kullanmak, tanımadığı command tuşunu da metaymış gibi kullanmak mantıklı gibi duruyor. Söyle ki:

 (setq mac-option-key-is-meta nil)
(setq mac-command-key-is-meta t)
(setq mac-command-modifier ‘meta)
(setq mac-option-modifier nil)

Dip not: ⌘ tuşu bana @’i anımsattı.

Like what you read? Give Can Burak Çilingir a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.