Når nødhjælp gør en forskel

Denne mand er blevet hjulpet af Folkekirkens nødhjælp og har nu fået mulighed for at flytte ind i et ordenligt hus igen efter jordskælvet. (Læs mere om hans historie længere ned i artiklen)

Søndag d. 6 maj oplevede vi alle, hvordan nødhjælp virkeligt kan hjælpe og ændre folks liv til det bedre. Dagen startede med, at næsten alle os frivillige vandrede til landsbyen Thakthali, som er beboet af det indfødte stammefolk Chepang. Byen ligger højt oppe i bjergene, så turen derop satte vores alles kondition på prøve og tog omkring fire timer.

De frivillige trasker ud i det blå

Chepang folket er en marginaliseret folkegruppe, som lever under fattigdomsgrænsen. Der er, derfor stort fokus på denne folkegruppe fra både regeringen i Nepal og NGO’ernes side. I Nepal har kastesystemet stadig stor betydning, og da Chepang folket er fra den allernederste kaste, er det meget svært for dem at bevæge sig op i det Nepalesisk samfund. Det er derfor meget vigtigt, at der er stort fokus på disse, og at de får den hjælp, de har brug for.

Thakthali består af 63 huse, som alle er beboet af Chepang folket.

Jordskælvet i 2015 ramte byen virkeligt hårdt. Næsten alle husene i byen blev forenet med jorden, og indbyggerne manglede husly. Action Nepal, som er den samarbejdspartner, vi arbejder med hernede, byggede i løbet af de første 14 dage efter jordskælvet midlertidige huse til alle de indbyggere i Thakthali, som manglede deres hus.

Et af de midlertidige huse som blev bygget vha Action Nepal efter jordskælvet

Her tre år efter jordskælvet er byen stadig meget berørte af jordskælvet. På grund af at jordskælvet ødelagde næsten alle huse og marker, og at landbyen i forvejen var meget fattig, har indbyggerne haft svært ved at komme på fode igen. De fleste bor derfor stadig i de samme huse, som blev bygget midlertideligt til dem tre år tidligere.

Folkekirkens nødhjælp har i samarbejde med Action Nepal og andre organisationer haft fokus på denne landsby i forbindelse med det SAHAS projektet, vi er en del af hernede. SAHAS projektet, som hovedsageligt er fundet af penge fra Danmarks indsamlingen i 2016, har til fokus at implementere projekter i forskellige lokalsamfund, som skal udvikle samfundene og hæve indbyggernes levevilkår. Målet er at styrke samfundets kapacitet, ved at udvikle samfundet og opbygge en fredskultur, som skal sørge for, at de igangsættende projekter kan varetages af de lokale selv, efter SAHAS afslutning.

Grunden til at vi var taget op til byen, var for at observere uddelingen af solceller til fem husstande i landbyen. Der går en elektricitetslinje ned over byen, men da nogle af hustandene ligger for langt væk fra denne linje, kan de ikke nå denne og dermed få elektricitet i hjemmet. Som en del af SAHAS blev der derfor uddelt solceller til de husstande. Solcellerne kører på 20 watt og udleveres sammen med en elpære og et batteri, som kan opbevare strømmen. Det var virkeligt fedt, at man vidste, at man var med at til give strøm og dermed lys til folk.

Ydmere kunne vi tydeligt se påvirkningen af Folkekirkens nødhjælps tilstedeværelse. Mange af indbyggerne har efter jordskælvet ikke fået gang i deres marker igen, da de ikke har haft råd til frø. Derfor har Folkekirkens nødhjælp udleveret en variation af frø til indbyggerne, så de kan fodre sig selv med grønsager, men også sælge noget af deres høst, og dermed tjene penge til familiens dagligdag og nye frø. Denne uddeling af frø er dermed også bæredygtig. Desuden har de også udleveret landbrugskalendre, som viser, hvornår de forskellige frø skal sås, for at der kommer mest muligt udbytte. Netop disse kalendre har vi været med til at uddele i min landsby, Fajimtar og en anden landsby et par timer væk på gåben.

Resultatet af “Køb en ged” – kampagnerne kunne også ses her. Uddelingen af geder fungere på den måde at modtageren både får en han og en hun. Løsningen bliver derfor bægerdygtig, da gederne kan få gedekid.

Vi besøgte af mand, som boede sammen med sin kone og to små piger. Hans hus var blevet lagt mod jorden ved jordskælvet, og han havde derfor intet sted af bo. Efter jordskælvet fik han bygget et af de midlertidige huse vha. Action Nepal. Dog havde familien stadigt svært ved at rejse sig efter jordskælvet og havde svært ved at brødføde sig selv. Folkekirkens nødhjælp har dog hjulpet ham ved at give ham to geder, hvilke nu har givet ham tre gedekid. Derudover har de også givet ham frø og en landbrugskalender. De to initiativer har gjort det muligt for ham at brødføde familien, og derudover også sælge noget af høsten, hvilket i sidste ende gjort det muligt for ham at bygge et nyt hus, som han nu kan flytte ind i sammen med hans familie.

Han bor desuden for langt væk fra elektricitetslinjen, og havde derfor ikke elektricitet. Vi var derfor med til at give ham en solcelle, så nu også hans familie kan få lys og elektricitet.

Billede af mandens hus. Dette er bygget efter jordskælvet vha. Action Nepal. På taget er der lagt kaktusser, hvilket de lokaler mener vil beskytte mod lynnedslag.

Billede af det ene rum mandens hus bestod af. Her sover mand, kone og to børn. Huset har en lille hems, som bruges til opbevaring.

De tre gedekid, som er kommet til verden, vha. de to geder givet af Folkekirkens Nødhjælp.

Det var virkeligt fedt at være ude at se hvor afgørende en effekt folkekirkens nødhjælps arbejde har gjort i dette område. Så ofte har jeg mødt dette “giv en ged” koncept hjemme i Danmark, men aldrig helt forstået, hvor stor en betydning konceptet har. Men efter besøget i Thakthali og mødet med denne mand, hvor vi kunne se, hvordan disse projekter har gjort det muligt for ham, at forsøge hans familie og bygge et bedre hus, gav det hele pludseligt mening.

Den flotte udsigt fra Thakthali.