Behaviour Diagram (Davranış Diyagramlar)

UML Diagramlarından, Behaviour Diagram (Davranış Diyagramlar) konusunu inceleyeceğiz. Davranış Diyagramları:

  1. Activity Diagram (Faaliyet Diyagramı)
  2. State Machine Diagram (Durum Diyagramı)
  3. Use Case Diagram (Kullanım Senaryosu Diyagramı)

Activity Diagram (Faaliyet Diyagramı)

Faaliyet Diyagramı, İş Sistemi Modellemesinde kullanılmaktadır. Faliyet, işin en küçük yapı taşıdır. Faaliyet Diyagramı, Yazılım Modellemesinde kullanıldığı gibi İş Modellemesi içinde kullanılmaktadır. Bu diagramda, faliyetler kutucuklar içinde 2 halde olabilir:

  1. Faaliyet Hali (Action State)
  2. Hal (State)

Bilgisayarı aç, Faaliyet Hali, Bilgisayarı kapat, Hal ‘e örnek olarak verilebilir.

State Machine Diagram (Durum Diyagramı)

Durum Diyagramları, bir sistemin davranışlarını modelleyip ve bir olay gerçekleştiğinde olası durumları tanımlamak için kullanılır. Durum Diyagramı aşağıdaki yapılardan oluşur:

State Machine (Durum Makinesi): Bir nesnenin tüm durumlarını şema halinde gösteren yapıdır.

State (Durum): Bir nesnenin herhangi bir durumuna verilen isimdir.

Event (Olay): Nesnenin durumları arasında geçişini sağlayan yapıdır.

Action (Eylem): Nesnenin bir durumdan diğer duruma geçerken yaptığı işlemlere denir.

Transition (Geçiş): Nesnelerin durumları arasındaki geçişinin gösterilmesine denir.

Self Transition (Özgeçiş), Inıtal State (İlk Durum), Final State (Son Durum) dir.

[caption id=”” align=”alignnone” width=”225"]

kaynak: pinterest[/caption]

Use Case Diagram (Kullanım Senaryosu Diyagramı)

Use Case, kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşimi göstermek için kullanılır. Kullanım Senaryosu Diyagramı, aktörler ve use case’ler arasındaki ilişkiyi gösterir.

Use Case Diagramı Çizmek: Kullanım Senaryosu Diyagramı çizimi çok kolaydır. Çizimleri gerçekleştirmek için birçok uygulama bulunmaktadır. Ben web tarayıcısı üzerinde çalışan şu uygulamadan çizeceğim.

Örnek olarak internet üzerinden alışveriş yapıcak müşteri aşağıdaki adımları izleyecek:

1- Ürünleri Görüntüle

2- Sepete Ürün Ekle

3- Sipariş Ver

4- Siparişi Onayla

Belirtilen bu adımların use case diyagramı aşağıdaki gibi olacaktır:

Bu diyagram ile sipariş sürecinin işleyişi kolaylıkla anlaşılabilir.