Java’da Multithreading

Merhaba,

Bu yazımda Java’da Multitreading konusunu inceliyor olacağız.

Multithreading — Çok Kanallılık

Çok akışlı ya da birden fazla iş parçacığı ile programlama denilebilir. Yani bir programın, uygulamanın aynı anda birden fazla iş yapabilme yeteneğidir. Çok akışlı programlama javanın bir kütüphanesi olmayıp yazılım dilinin temel özelliklerinden birisidir. Thread, iş parçacığı uygulama içindeki yapılması gereken bir işlemin baştan sona eksizsiz yerine getirilmesidir.

Thread sınıfının metotları:

 • run metodu: Çok akışlılığı sağlamaktadır. Runable arabirimini uygulayan sınıflar bu metodu override etmektedir.
 • start metodu: Ana akıştan-işten farklı bir akış-iş parçacığı çağırır ve çağırılan iş parçacığını başlatır.
 • sleep(long tipinde değer): Parametrede verilen milisaniye boyutundaki zaman aralığında app’nin duraksamasını sağlar.
 • yield() metodu: iş parçacığının durdurulmasını ve diğer iş parçacığının çalışmasına izin vermek için kullanılır.
 • interrupt metodu: uyuyan ve geçici olarak durdurulan iş parçacığını başlatmak için kullanılır.
 • join() metodu: Özel durumlar dışında iş parçacığı birbirinden bağımsız çalışır.Geçerli iş parçacığının diğer iş parçacıklarını beklemesi için kullanılır.
 • isAlive(): İş parçacığının o anda çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
 • setpriority(int tipinde değer): Parametrede 1–10 arasında değer alabilir. Bu değer iş parçacığının çalışma önceliğini belirler.
 • getpriority() metodu: Javanın hangi iş parçacığını daha önce çalıştırılacağını belirler. 1–10 arasında değer.

Synchronization — Eş zamanlama

Bu anahtar kelime ile Java’ya ilgili kod parçacığına aynı anda sadece bir iş parçacığı erişebileceğini ve diğerlerinin onu beklemesi gerektiğini söylüyoruz. Yani kod parçacığı çalıştırılacak ilk iş parçacığı ilgili kod parçacığı üzerinde bir kilit sahibi olur. ve o iş parçacığı işini bitirmeden bu kilit açılmaz.
Monitör
Bir nesneye erişimde eşzamanlama monitör mekanizması ile olur. Bir nesneye erişen her iş parçacığı monitörde sıraya alınır. İşlem bittiğinde diğerleri sırayla erişime devam ederler. Bazı metotları bulunmaktadır. Bunlar;

 • wait(): Senkronize edilmemiş(kilitlenmiş) bir durumun serbest kalması için beklemek için kullanılır.
 • notify(): Kilit nesnenin serbest olduğunu bildirmek için kullanılır.
 • notifyAll(): Kilitli nesnelerinin tümünün serbest olduğunu belirtmek için kullanılır.

Örnek: Çok kanallı yapıyı kullanarak, istenilen adette rakam ve sayı yazdıran program.

// Karakter yazdiran runable sinifini uygulayan bir sinif ornegi
public class charYaz implements Runnable{
private char karakter;
private int yazimSayisi;
private int i;
// Sinifa ait parametresiz yapilandirici
public charYaz() {
}
// Sinifa ait parametre alan yapilandirici
public charYaz(char karakter, int yazimSayisi) {
this.karakter = karakter;
this.yazimSayisi = yazimSayisi;
}
// Runable arabiriminin run metodu override edildi.
@Override
public void run() {
// for dongusu icinde karakterler ekrana yazdirilir.
for (i = 0; i< yazimSayisi; i++){
System.out.println(karakter);
}
}
}
ve Rakam sınıfını tanımlıyoruz.
public class RakamYaz implements Runnable{
private int rakamlar;
private int yazimSayisi;
private int i;
public RakamYaz() {
}
public RakamYaz(int rakamlar, int yazimSayisi) {
this.rakamlar = rakamlar;
this.yazimSayisi = yazimSayisi;
}
@Override
public void run() {
// for dongusu icinde rakamalar ekrana yazdirilir.
for (i = 0; i< yazimSayisi; i++){
System.out.println(rakamlar);
}
}
}
Ana sınıfta, bu sınıfları kullanarak thread işlemi yapalım:
public class App {
public static void main(String[] args) {
charYaz karakterYaz = new charYaz('A',5);
RakamYaz rakamYaz = new RakamYaz(14,5);
charYaz karakterYaz2 = new charYaz('B',2);
// is parcagina ait thread olusturalim
Thread isparcasi1 = new Thread(karakterYaz);
isparcasi1.start();
Thread isparcasi2 = new Thread(rakamYaz);
isparcasi2.start();
Thread isparcasi3 = new Thread(karakterYaz2);
isparcasi3.start();
// her calistirmada farkli sekilde dizilecektir.
// Diger bahsettigim metotlarinda ornekleri buna benzer olarak cogaltilabilir.
}
}
Belirtilen karakter ve sayılar miktarına göre her çalıştırmada farklı bir sıraya göre dizilir. Bu farklı dizilmenin nedenini anladığınızı düşündüğüm için açıklama gereği duymuyorum :) Bu örneğin proje haline buradan ulaşabilirsiniz.
Like what you read? Give Gökhan YAVAŞ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.