Temel İşlemler 1 ve Değişken Tanımlama

Python’da Temel İşlemler ve Değişken Tanımlama işlemleri nasıl yapılıyor inceleyelim.

Temel İşlemler

Print() : Bu komut, ekrana yazdırma komutudur. Kullanımı parantezlerin içine çift ve tek tırnak açarak yazdırılmak istenen metin vs yazılarak ekrana yazdırma işlemi yapılır. Örneği inceleyin.

print("Merhaba, Python Öğreniyorum")
Çıktı: Merhaba, Python Öğreniyorum
[highlighted_text]Python etkileşimli kabukta tırnak içinde yazarak print komutunu kullanmadan ekrana yazdırabilirdik fakat anlatımları pycharm'a göre yaptığım için bütün ekrana yazdırma (çıktı) işlemleri için print() fonksiyonunu kullanacağım. [/highlighted_text]
Print ile ilgili diğer örnekler, lütfen inceleyiniz:
print("Gokhan", "Yavas")
print("Gokhan" " " "Yavas")
print("Gokhan" +" "+ "Yavas")
print("gokhan" + "yavas" + "." + "com")
Çıktı:
Gokhan Yavas
Gokhan Yavas
Gokhan Yavas
gokhanyavas.com
String bir ifadeyi aşağıdaki biçimde çoğaltabiliriz:
print("w"*3)
print("--"*20)
Çıktı :
www
----------------------------------------
Aritmetik İşlemler yapmak: Örneği inceleyiniz. Print kullanarak çıktıları ekrana yazdırdık.
print(36+6)
print(36-6)
print(36/6)
print(36*6)
Çıktı :
42
30
6.0
216
Pow(): Pow() fonksiyonu ile bir sayının kuvvetini alırız.
print(pow(12,2))
print(pow(12,3))
Çıktı:
144
1728
12 sayısının 2. ve 3. kuvvetlerini aldık. Gördüğünüz gibi kullanımı çok basit. Aynı işlemi farklı bir yoldan nasıl yaparız örneği inceleyelim:
print(12**2)
Çıktı : 144
** işleci python'a özeldir. Bu işleç ile de sayının kuvveti ve karekökü hesaplanabilir.
print(144**0.5)
Çıktı : 12
Bir sayının 0.5 kuvveti o sayının kareköküdür. Son derece kullanışlı olan bu işleçleri kullanmak sizin tercihinize kalmış ;)
len() : Bu fonksiyon ile parametrelerin uzunluğunu hesaplatırız.
print(len("Python"))
Çıktı : 6
Parametrenin uzunluğu yani Python kelimesinin uzunluğu : 6

Değişken Tanımlama

Programlamada verilen değerlere değişken denir. Değişken tanımlama örneğini inceleyeniz:
isim = "Gokhan"
soyisim = "Yavas"
print(isim,soyisim)
isim ve soyisim adında 2 adet değişken tanımlayıp print fonksiyonu ile ekrana yazdırdık. Değişken tanımlarken python için ayrılmış özel isimleri kullanmamız gerekir aksi durumda program hata verecektir. İşte o özel isimler :
['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'break', 'class',
'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for',
'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 'not',
'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']
Aynı değişkene birden fazla değer atanabilir.
isim = "Gokhan"
soyisim = "Yavas"
adres = "1 cad","2 sokak","59 Tekirdağ"
print(isim,soyisim,adres)