UML Nedir? Faydaları Nelerdir?

UML Nedir? UML (Unified Modelling Language — Birleşik Modelleme Dili), iş sistemlerinin modellenmesi konusunda ortaya çıkmış bir dildir. Genellikle yazılım sektöründe kullanılmakla beraber, iş sistemlerini, bir süreci veya herhangi bir işi grafikler ile açıklamak isteyenlerce kullanılır.

UML 1997 yılından bu yana geliştirilmekte olup 2015 yılında UML 2.5 sürümüyle birçok yönden geliştirilmiştir. Son sürümlerle beraber dildeki birçok eksik ve hatalar giderilmiştir.

Diagramlar 3 kısımdan oluşur. Behaviour Diagram (Davranış Diyagramlar), Interaction Diagram (Etkileşim Diyagramlar) ve Structure Diagram (Yapısal Diyagramlar).

Behaviour Diagram (Davranış Diyagramlar)

 1. Activity Diagram (Faaliyet Diyagramı): İş sistemlerinin modellenmesinde kullanılır.
 2. State Machine Diagram (Durum Diyagramı): Nesnelerin durumlarını gösterir.
 3. Use Case Diagram (Kullanım Senaryosu Diyagramı): Modellenen bir sistemde davranışı gösterir ve sistemdeki gereksinimleri tespit etmek için kullanılır.

Interaction Diagram (Etkileşim Diyagramlar)

 1. Communication Diagram (İletişim Diyagramı): Sistemdeki sınıflar arasında dinamik ilişkileri mesajlar aracılığıyla gösterir.
 2. Interaction Overview Diagram (Etkileşime Bakış Diyagramı): Modellenen sistemin dinamik yönlerini göstermek için kullanılır.
 3. Sequence Diagram (Sıralama Diyagramı): Nesnelerin birbirleriyle nasıl iletişim sağladıklarını sıralı iletiler şeklinde gösterir.
 4. Timing Diagram (Zaman Akış Diyagramı): Odağın zaman kısıtlamaları olduğu etkileşim diagramıdır.

Structure Diagram (Yapısal Diyagramlar)

 1. Class Diagram (Sınıf Diyagramı): Sistemindeki sınıfların yapısını anlatmak için kullanılır.
 2. Component Diagram (Bileşen Diyagramı): Yazılım sisteminin, hangi bileşenlere ayrıldığını ve ilişkili olduğunu göstermek için kullanılır.
 3. Object Diagram (Nesne Diyagramı): Nesnelerin özelliklerini ve değerlerini göstermek için kullanılır.
 4. Composite Structure Diagram (Birleşik Yapı Diyagramı): Özellikle sınıflandırıcı ve çevresiyle olan alışverişi gösterir.
 5. Deployment Diagram (Dağılım Diyagramı): Sistemde kullanılan donanımları ve bu donanımların içindeki bileşenleri ve bu bileşenlerin arasındaki iletişimi gösterir.
 6. Package Diagram (Paket Diyagramı): Paketler arasındaki iletişimi gösterir.
 7. Profile Diagram (Profil Diyagramı): Kalıplaşmış şekiller, etiketli şekiller ve kısıtlamaları tanımlamak için kullanılır.

UML Faydaları Nedir?

 • UML, standartlaşmış bir yapı olduğundan dolayı, dili bilenler tarafından okunur ve aynı şekilde yorumlanır.
 • Takım çalışmasına birebirdir.
 • Yazılımlardaki hataları (bug) azaltmaya yarar.
 • UML ile sistem veya yazılım başta belirlendiği için tekrar tekrar dizayn ve kod yazmanın önüne geçilmiş olunur.

Bir sonraki yazımda diyagramlardaki 3 yapıyı inceliyor olacağız.