Golden Egg Check
Published in

Golden Egg Check

Anieke Lamers (Social Impact Ventures): ‘Commercieel rendement en impact kunnen écht hand in hand gaan’

Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Anieke Lamers, Investment Manager bij Social Impact Ventures, over hoe commercieel rendement en impact hand in hand kunnen gaan.

Anieke Lamers, Investment Manager bij Social Impact Ventures (foto: XaouX)

Anieke Lamers is Investment Manager bij Social Impact Ventures, een van de eerste impact-gedreven venture capital fondsen in Europa. Anieke investeert met haar collega’s alleen in bedrijven die financieel rendement combineren met positieve impact op de wereld. Ze weet dus als geen ander hoe beide perspectieven elkaar kunnen versterken. “Soms brengen commerciële tijgers juist de grootste positieve verandering teweeg.”

We spreken Anieke terwijl de wereld in de ban is van corona en deze pandemie de economie bepaalt. “Het is zonder meer een spannende tijd voor onze portfoliobedrijven en impact startups in het algemeen,” vertelt ze. “Voor sommige startups — bijvoorbeeld in de e-health of healthy living sector — is het een kansrijke periode. Andere gaan het lastiger krijgen. Zoals startups die zich bezighouden met circulariteit of de sharing economy. Die zijn ‘stuck in the middle’ en zullen moeten kijken hoe ze hun runway kunnen verlengen. De zogenaamde passie-economie krijgt een enorme boost. Impact is booming. Mensen staan steeds meer stil bij wat echt belangrijk is in het leven. En ze willen meer dan ooit hun steentje bijdragen. Misschien kun je wel stellen dat sturen op en investeren in impact nu belangrijker is dan ooit. Het wordt wellicht zelfs mainstream.”

Beluister de podcast-aflevering met Anieke Lamers en Thomas Mensink (42 min). Dat kan hieronder via SoundCloud, Spotify en Apple Podcasts maar ook via andere podcast-apps.

Impact investing

Social Impact Ventures investeert alleen in bedrijven die commercieel rendement kunnen combineren met positieve impact op de wereld om hen heen. Dit impact investing bevindt zich ergens in het midden tussen filantropisch investeren aan de ene kant van het spectrum en commercieel investeren aan de andere kant. Anieke leerde de fijne kneepjes van het investeringsvak bij RTL Ventures en Rabobank. “Op den duur ging ik de purpose missen. Social Impact Ventures kwam op mijn pad en bleek een schot in de roos. Met een zeer commercieel team willen we bewijzen dat je rendement kunt maken én impact kunt hebben.”

Impact meten

Hoe gaan Anieke en haar collega-investeerders van Social Impact Ventures te werk? “We gaan pas in gesprek met een ondernemer als we impact zien die volledig op een lijn ligt met de business. Voor we investeren bepalen we samen met de ondernemer een paar meetbare targets waarmee de ondernemer zijn of haar impact kan bewijzen. Dit noemen we de ‘theory of change’. Met deze methode kun je impact definiëren en meetbaar maken. Welke targets doén iets met de ondernemer, waar komt hij ‘s ochtends zijn bed voor uit? Zo sturen we niet alleen op de business kant maar ook op impact-doelen. Bij het einde van ons fonds kijken we niet alleen naar het financieel rendement maar ook naar impact targets. Zijn ze niet behaald? Dat zien onze fondsmanagers terug bij de uitbetaling. We nemen de impact targets heel serieus.”

Positieve correlatie

Anieke stelt niet alleen dat winst en impact samen door een deur kunnen maar gaat nog een stapje verder. De twee kunnen positief met elkaar correleren. “De juiste impact targets stellen kan helpen je klanten te overtuigen dat jouw oplossing doet wat het doet. En kan dus bijdragen aan hogere omzet. We investeren alleen in bedrijven die dat ook zien. En die kunnen aantonen dat hun impact doelstellingen positief alignen met de commerciële doelstellingen. Verder is voor ons het team een belangrijk aspect bij het bepalen al dan niet te gaan investeren in een bedrijf. Vaak bekijken we: is het team ‘fit for purpose’? Het team kan van nul naar één maar lukt van nul naar tien ook? Zijn er misschien extra mensen nodig en zo ja, wie?”

Lees/ luister ook:

Nee zeggen

Eenmaal aan boord begeleidt Social Impact Ventures een bedrijf intensief. “We zijn sparring partner. Denken mee over vervolgrondes. Helpen het team groeien waar nodig. We denken commercieel en strategisch mee.” Bij het werk van Anieke hoort ook ‘nee’ zeggen. Soms tegen een bedrijf met een prachtig impact doel. “Dat is wel eens lastig. Maar het went. Waar ik voorheen een ellenlang verhaal dichtte aan de ondernemer die ik moest teleurstellen, weet ik inmiddels dat hij het meest geholpen is met eerlijke en directe terugkoppeling.”

Onderscheiden

Anieke heeft intussen ook namens Social Impact Ventures initiatief genomen voor het Next Generation Impact Investing network (NGII). Impact fondsen uit tien verschillende landen komen hierin samen. “We zijn allemaal redelijk met dezelfde dingen bezig en delen onze kennis. Dankzij dit netwerk merken we ook dat er steeds meer impact-fondsen bijkomen. Dat is fijn voor startups en scale-ups die hierdoor wat te kiezen hebben. Voor de fondsen zelf betekent het: onderscheidend blijven. Een mooie nieuwe uitdaging!”

Meer horen over impact investing? Beluister de podcast-aflevering met Anieke Lamers en Thomas Mensink (42 min). Dat kan bovenaan dit artikel via SoundCloud, Spotify en Apple Podcasts maar ook via andere podcast-apps.

De podcast-aflevering is grofweg als volgt opgebouwd:

  • Impact ondernemen in tijden van corona en crisis [1:10]
  • Achtergronden en drijfveren van Anieke [8:30]
  • Over Theory of Change & impact targets [14.00]
  • De investment thesis van Social Impact Ventures [16.30]
  • Welke criteria gebruikt Anieke om startups te beoordelen? [21.40]
  • Hoe ondersteunt Social Impact Ventures hun portfoliobedrijven? [27.00]
  • Hoe blijft impact na een exit geborgen? [29.20]
  • De toekomst van venture capital en impact investing in Europa [31.40]
  • Lessons learned en advies aan founders [40.00]

👏 Vond je dit artikel/ de podcast de moeite waard? Geef het dan een ‘applausje’ of deel het op LinkedIn, zodat anderen het ook kunnen vinden.

🚀 Ben jij met je startup of scale-up op zoek naar funding en wil je het gesprek met ons aangaan? Of wil je naar aanleiding van Anieke's verhaal met haar in contact te komen? Stuur een berichtje naar atthemoney@goldeneggcheck.com.

🤩 Wil je op de hoogte blijven van nieuwe edities van At The Money waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen? Volg dan ons blog of volg mij (Thomas Mensink) op Medium bovenaan dit artikel. En abonneer je natuurlijk even op onze podcast!

--

--

We are startup analysts. This is our blog with thoughts about innovation, entrepreneurship and venture capital.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store