Anke Huiskes (Aletta Angels): ‘Silicon Valley is een snoepjeswinkel’

Thomas Mensink
May 19, 2020 · 6 min read

Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Deze maand een gesprek met Anke Huiskes, oprichter van Aletta Angels, over Silicon Valley, femtech en groot denken.

Anke Huiskes, oprichter van Aletta Angels

Van Twente naar Silicon Valley: het is de route die Anke Huiskes (36) heeft genomen. In de VS was ze tot twee keer toe de eerste commerciële medewerker bij achtereenvolgens smartwatch-maker Pebble en women’s healthtech-startup Willow. Inmiddels is ze Entrepreneur in Residence bij Intellectual Ventures. En staat ze aan het roer van haar eigen female focused angel-investeerdersnetwerk Aletta Angels. “Netwerk is key hier in de VS. Dat heb ik ondervonden als geen ander”

Anke liet een carrière bij Procter & Gamble achter zich toen ze zeven jaar geleden met haar man (startup-ondernemer Remco van den Elzen van Leap) en twee koffers verhuisde naar San Francisco. Thuis zitten als ‘de vrouw van’ was voor haar geen optie en dus stortte ze zich in het lokale banenaanbod. “Ik dacht: ik heb een goed stel hersens, heb bij een gerenommeerd Amerikaans bedrijf gewerkt, ze zitten op mij te wachten. Tachtig sollicitaties zonder reactie verder ontdekte ik dat het hier íets anders werkt….”

Beluister de At The Money podcast-aflevering met Anke Huiskes en Thomas Mensink (48 min). Dat kan hieronder via SoundCloud, Spotify en Apple Podcasts maar ook via andere podcast-apps.

In deze aflevering neemt Anke ons openhartig mee door haar loopbaan tot nu toe. Ze is begonnen bij een grote corporate, is daarna verhuisd naar San Francisco waar ze het startup-wereldje in is gerold.

Eerst bij smartwatch maker Pebble, daarna bij femtech bedrijf Willow. Nu zet ze bij Intellectual Ventures haar eigen bedrijf op en investeert ze samen met andere angels via Aletta Angels in female-focused startups.

Extreem veel tijd

“In San Francisco word je in commerciële leiderschapsrollen vaak aangenomen omwille van je netwerk. En tja, dat had ik als nieuwkomer natuurlijk niet. Wat volgde was een pittig traject. Ik moest echt opnieuw beginnen. Ging als vrijwilliger werken op startup conferenties en leerde zo de scene beetje bij beetje kennen. Ik merkte al snel dat het er niet zozeer om gaat hoevéél mensen je kent maar meer hoe goed je bepáálde mensen kent. Ik heb extreem veel tijd gestopt in het opbouwen van een netwerk. Van elke twintig mensen die ik sprak, was er één die me een stapje verder hielp. Uiteindelijk kwam ik bij Pebble terecht en daarna openden de deuren van Willow zich voor me.”

Rollercoaster rides

Bij smartwatch-maker Pebble werd Anke hoofd van de Europese sales-afdeling. “Zonder enig micro management pakte ik de Europese markt op. In korte tijd gingen we in Europa van nul naar vierduizend winkels, twintig miljoen omzet en 26 landen. Een mega interessant traject!” Dezelfde rollercoaster reed Anke bij healthtech Willow. “Ook hier was ik de eerste commerciële medewerker en ook hier kreeg ik een blank piece of paper. Ik mocht de hele go-to-market voor een mobiel kolfapparaat uitwerken. En ik zag opnieuw dat je met geld mooie dingen kunt doen. Dat ervaar je in de VS nog meer dan in Nederland, simpelweg omdat de budgetten en markt opportunities groter zijn.”

Lees/ luister ook:

Women’s health

Bij Willow zag Anke hoe moeilijk het is voor bedrijven in de women’s healthtech om funding op te halen. “Domweg doordat de wereld van venture capitalists nog altijd wordt gedomineerd door mannen. Ik ging me verdiepen in deze kwestie. En ik investeerde zelf in een net nieuw femtech fonds. Om te leren wat hot and happening is in women’s health, om dat nodige netwerk op te bouwen en — natuurlijk — ook met de hoop op een goede return of investment. Ik leerde ontzettend veel over wat er allemaal in het wereldje gebeurde.”

Angel investeerders

“Tegelijkertijd ging ik nadenken over wie uit mijn netwerk het leuk zou vinden om een collectief op te zetten waarmee we konden focussen op de women’s health space. Samen met Kristiina Kansen, die veel leadership en marketing ervaring heeft opgedaan bij tech bedrijven zoals Twitter en Facebook in New York en San Francisco, richtte ik Aletta Angels op, een angel-investeerdersnetwerk dat uitsluitend investeert in female led companies en in bedrijven — geleid door een vrouw óf man — die bijdragen aan het versterken van vrouwen.”

Balans

“Met Aletta Angels proberen we de balans beter te maken. Er gaat nu relatief weinig geld naar female-led companies. Onze angels kiezen per deal of ze er wel of niet voor gaan. Of we kiezen met de hele groep. Het geld staat op je eigen rekening, je hebt volledig eigen beslissingsbevoegdheid maar je profiteert wel van de voordelen van het collectief. Zo krijg je veel meer deals te zien, deel je de due diligence en maak je gebruik van elkaars ervaring. Tijdens de maandelijkse etentjes bespreken we dealflow. De groep van female investors wordt steeds groter. We bouwen ook een netwerk op bij venture capital fondsen, zodat zij voor vervolgfinanciering kunnen zorgen. Langzaam vindt de shift plaats!”

FOMO

Na zeven jaar kan Anke met zekerheid zeggen: “Silicon Valley is echt een snoepwinkel. Er zijn hier zóveel interessante bedrijven. Veel mensen blijven continu met een scheef oog kijken naar andere bedrijven kijken die wellicht meer potentie hebben of harder lijken te groeien. Amerikanen job hoppen dan ook veel meer dan Nederlanders doen en onderhandelen bij elke overstap scherp over hun salaris. Dat staat haaks op de Nederlandse relaxtheid en nuchterheid.”

Groeien en snelheid maken

Maar Nederland kan ook leren van de mentaliteit van the Valley, vindt Anke. “Als je niet lekker zit op je job, zoek dan verder. Het leven is te kort om te blijven zitten als je niet blij bent. Je neemt steeds de best practices mee van je vorige baan en kunt zo echt groeien en snelheid maken. Bedenk bovendien: je carrière wordt voor een groot gedeelte bepaald door je netwerk. Het is dus ronduit nuttig om met enige regelmaat een nieuw netwerk bij een nieuwe werkgever op te bouwen. Ze zeggen wel eens; Je network is je net worth, dat geldt zéker hier in de VS.”

Meer horen over ondernemen in Silicon Valley, groot denken en het investeren in female-focused startups? Beluister dan de At The Money podcast-aflevering met Anke Huiskes en Thomas Mensink (48 min). Dat kan bovenaan dit artikel via SoundCloud, Spotify en Apple Podcasts maar ook via andere podcast-apps.

De podcast-aflevering is grofweg als volgt opgebouwd:

  • Kennismaken met Anke [1:10]
  • Van corporate naar startup: hoe gaat dat? [7.15]
  • Hoe rol je de startup scene in Silicon Valley in? [9.50]
  • Als eerste commerciële medewerker bij Pebble en Willow: lessons learned [12.30]
  • Aletta Angels: investeren in female-focused startups [22.00]
  • De Bay Area is een snoepjeswinkel [34.00]
  • Advies aan founders over opschalen en de sprong maken naar Silicon Valley [43.45]

👏 Vond je dit artikel/ de podcast de moeite waard? Geef het dan een ‘applausje’ of deel het op LinkedIn, zodat anderen het ook kunnen vinden.

🚀 Ben jij met je startup of scale-up op zoek naar funding en wil je het gesprek met ons aangaan? Of wil je naar aanleiding van Anke's verhaal met haar in contact te komen? Stuur een berichtje naar atthemoney@goldeneggcheck.com.

🤩 Wil je op de hoogte blijven van nieuwe edities van At The Money waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen? Volg dan ons blog of volg mij (Thomas Mensink) op Medium bovenaan dit artikel. En abonneer je natuurlijk even op onze podcast!

Golden Egg Check

We are startup analysts.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store