Golden Egg Check
Published in

Golden Egg Check

Frank Appeldoorn (Arches Capital): ‘Wij zijn angels die als een VC te werk gaan’

Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Frank Appeldoorn, managing partner van Arches Capital.

Frank Appeldoorn, Managing Partner Arches Capital

Een syndicaat van angel investors; dat bestond in het buitenland maar was in Nederland nog onontgonnen terrein, ontdekte Frank Appeldoorn in 2017. En dat terwijl er een valley of death bestaat voor startups die financiering zoeken tussen een paar ton en een miljoen. In 2018 richtte hij daarom samen met twee partners Arches Capital op. Het syndicaat bestaat inmiddels uit zeventig angels die samen investeren in B2B software startups, waaronder CodeSandbox. “Wij geloven dat wij sámen tot betere deals komen.”

Inmiddels is Frank er achter waarom dit syndicaats-concept niet vaak voorkomt. “Het is de work load. Die is zwaar! Het is veel intensiever dan ik dacht om onze leden — de aangesloten angels — betrokken te houden en daarnaast de normale VC-taken uit te voeren: opportunities scouten, deals closen en bedrijven helpen groeien. Een fikse uitdaging voor ons team van zes man!”

$13 miljoen voor CodeSandbox

Maar vooral: een hele gáve uitdaging, aldus Frank. “We begeleiden mooie startups bij hun groei naar grotere hoogtes. Daartoe moet je analytisch denken, een relatie met het bedrijf opbouwen en samen aan het bedrijf werken. Onze hobby is uitgegroeid tot een bedrijf met zes man sterk en met zeventig aangesloten angels die en onze acht portfoliobedrijven ondersteunen.” Indrukwekkend bewijs dat het model van Arches Capital werkt kwam recent, toen portfolio-bedrijf CodeSandbox maar liefst $12,7 miljoen ophaalde bij een investeringsronde bij o.a. EQT Ventures en Kleiner Perkins.

Luister naar Frank Appeldoorn in de At The Money podcast (42 min) met Thomas Mensink. In deze aflevering vertelt hij o.a. over de dynamiek van het investeren met een groep angels en ‘cap table legacy’. Te beluisteren via elke podcast-app (zoals Spotify, Soundcloud en Apple) of hieronder:

Act like a VC, be an angel

Arches Capital mag dan wel opgebouwd zijn uit angels, het stelt zich op als venture capitalist. The best of both worlds dus. Frank: “We hanteren gestandaardiseerde term sheets en nemen één plek in op de cap table. We helpen bedrijven actief mee met strategie, sales, development en recruitment met als belangrijkste doel: groeien. Maar dit alles doen we wel met de compassie en het pragmatisme waar angels bekend om staan.”

“Met andere woorden: we bieden het formele van een VC maar met het commitment van angels. Die samen meer weten dan één. En die als ondernemer tegenover de ondernemer komt te staan en hem of haar vanuit die gelijkwaardige positie kan coachen. Onze leden willen actief zijn, hebben een enorme drijfveer om mee te denken met en betrokken te zijn bij onze portfoliobedrijven. Wij geven ze de mogelijkheid om iets later in te stappen dan normaal en hun kapitaal te spreiden over verschillende bedrijven. De energie die bij onze angels vrijkomt, is fenomenaal.”

Lees/ luister ook:

Wisdom of the crowd

De manier waarop Arches Capital bedrijven selecteert voor zijn portfolio, verschilt niet zo gek veel van hoe een hardcore VC dat doet. “We kijken naar tractie, het team, de mate van uniekheid, marktomvang en of de terms prettig zijn. Waar we krachtig en onderscheidend in zijn, is dat we de ‘wisdom of the crowd’ gebruiken. De crowd bestaat uit onze angels; stuk voor stuk experts uit verschillende marktdomeinen, bij wie we kunnen toetsen of de visie van de ondernemer klopt en of zij dezelfde potentie zien als wij.”

Dat gebeurt tijdens maandelijkse meetings waarin de oogst wordt gepresenteerd aan de angels. “Samen bespreken we waar we verwachten waarde te kunnen toevoegen, welke startups we aantrekkelijk vinden en welke ons zien zitten. We bepalen de knowns en unknowns en bespreken of we dit goed genoeg vinden om in te investeren. Daarna volgt een diepte-interview met de founders en geïnteresseerde angels om te casus beter te begrijpen en te kijken of we voldoende interesse hebben om de investering te doen. De angels die willen meedoen laten dat weten en samen moet dat genoeg zijn om door te gaan.”

Spreiden en doorinvesteren in winnaars

Waar het model van Arches Capital zéker uniek in is, is de manier waarop de risico’s van early stage investeren verlaagd worden voor iedere angel. “Door kennis te delen bij de selectie, samen te investeren in bedrijven die net een stapje verder zijn, maar ook door investeringen te kunnen spreiden in meerdere bedrijven. Onze angels hoeven geen twee ton in één bedrijf te stoppen. Ze kunnen hun geld spreiden en dan meegaan met de winnaars.”

Want de winnaars hebben waarschijnlijk meer investeringsrondes nodig om hun groei te blijven bekostigen. Frank verwacht daarom dat alle ondernemers ook nadenken over investeringsrondes die nog zullen volgen. “Ik hou er rekening mee dat na de eerste ronde nóg vier rondes zullen volgen waarbij founders zullen verwateren. Een startup is iets van de lange adem. Dan kom je jezelf tegen als je als oprichter in het begin al teveel van je bedrijf verkoopt of juist tegen een waanzinnig hoge waardering financiering ophaalt. Wij willen dat founders én investeerders zich gecommitteerd blijven voelen. Het gaat altijd om de lange termijn!”

👏 Vond je dit artikel/ de podcast de moeite waard? Geef het dan een ‘applausje’, deel het op LinkedIn en/of laat een review achter in je podcast-app, zodat anderen het ook kunnen vinden.

🚀 Ben jij met je startup of scale-up op zoek naar funding en wil je het gesprek met ons aangaan? Meld je aan voor StartupRoulette, ons maandelijks online speeddate event voor startups en investeerders, en/of stuur een berichtje naar atthemoney@goldeneggcheck.com.

🤩 Wil je op de hoogte blijven van nieuwe edities van At The Money waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen? Volg dan ons blog of volg mij (Thomas Mensink) op Medium bovenaan dit artikel. En abonneer je natuurlijk even op onze podcast!

--

--

We are startup analysts. This is our blog with thoughts about innovation, entrepreneurship and venture capital.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store