Robert Verwaayen (Keen Venture Partners) — ‘Als investeerder kijken we met een hogere resolutie naar bedrijven’

Thomas Mensink
Oct 21, 2020 · 5 min read

Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Robert Verwaayen, partner bij Keen Venture Partners.

Robert Verwaayen, partner bij Keen Venture Partners

Keen Venture Partners investeert in snelgroeiende Europese tech startups. Met een eerste fonds van 120 miljoen is het geen kleine partij. Hoe zorgt Keen, dat een aantal jaar geleden gestart is door Robert Verwaayen, Ben Verwaayen en Alexander Ribbink, ervoor dat de beste ondernemers met hen willen samenwerken? Robert: “Het helpt enorm als we ons huiswerk al gedaan hebben wanneer we bij een bedrijf aankloppen.”

Robert studeerde Entrepreneurial Science in Amerika. “Daar kwam ik in aanraking met het investeringsvak. Ik had al snel door dat je dit beroep niet direct vanuit de schoolbanken gaat uitoefenen. Dat een track record wel lekker is. Ik werkte als strategy consultant in New York en Londen en verhuisde daarna voor de liefde terug naar Nederland. Eenmaal terug verkende ik de Hollandse VC-markt en kwam ik terecht bij Prime Ventures. Daar leerde ik het vak. In al zijn facetten, want als investeerder moet je een heel divers palet aan skills in huis hebben. Je bent de hele dag aan het zoeken naar bedrijven; dat vraagt om commercieel inzicht en een creatief brein. Eenmaal gevonden moet je kunnen vooruitkijken; wat gaat de toekomst dit bedrijf brengen? Je moet goed kunnen onderhandelen en dan moet je ook nog in staat zijn het bedrijf op een dag een mooie exit te kunnen bezorgen.”

Wil je Robert horen vertellen over hoe Robert ervoor zorgt dat de beste ondernemers met hem willen samenwerken en waarom venture capital een vak is met een lange adem? Beluister de At The Money podcast-aflevering met Robert Verwaayen en Thomas Mensink. De aflevering duurt 43 minuten en is te beluisteren via o.a. SoundCloud, Spotify en Apple Podcasts. Mede mogelijk gemaakt door de NVP.

Van Prime naar Keen

Robert raakte bedreven in deze hele life cycle en maakte na Prime een spannende overstap. “Bij Prime zat ik de hele dag tegenover ondernemers. Ik was begin dertig en dacht: ‘als ik het zelf een keer wil proberen, moet ik het nú doen.’ Door mijn ervaring had ik ideeën over hoe het anders kon. En dus nam ik de stap en begon ik in 2014 te bouwen aan wat nu Keen is.” Dat bouwen deed Robert samen met twee zwaargewichten: ex-CEO van onder meer British Telecom en Alcatel-Lucent Ben Verwaayen (“niet geheel toevallig mijn vader”) en Alexander Ribbink, voormalig CEO van TomTom. “Van klein naar groot naar beursgang; deze mannen hadden alles al eens meegemaakt. Samen vormen we een solide team.”

Thesis driven

Dat team slaagde erin een first time fund van maar liefst 120 miljoen euro op te halen. “Met een klein fonds starten en ons een weg omhoog werken vonden we niet credible. We legden de lat hoog maar hadden tegelijkertijd geen track record als het gaat om investeren met onze nieuwe insteek.” Gelukkig namen Ben en Alexander beiden een goed gevulde rolodex mee en had Robert zichzelf in de kijker kunnen spelen bij Prime. “En we bouwden onze strategie zo op dat we met een startend fonds flinke slagkracht hadden. We zijn thesis driven. Zoomen in op een bepaalde trend of technologie, bijten ons hier helemaal in vast, kauwen het volledig uit en zoeken vervolgens bedrijven die in dit domein actief zijn. We jagen dus vanuit kennis en kunde zélf en proactief op bedrijven. Dat we ons huiswerk gedaan hebben als we aanbellen, werkt.”

Human capital first

“Wat ook werkt, is dat we altijd meteen vragen: ‘wat is nu je grootste probleem en hoe kunnen wij je daarbij helpen?’. Human capital first dus. Soms zijn we een ondernemer al maanden aan het helpen voordat investeren ter sprake komt. We leren een ondernemer en zijn onderneming op deze manier beter kennen dan via een PowerPoint-presentatie. Vice versa weet het bedrijf precies wat ze aan ons hebben. Gaat het over tot fundraisen, dan vragen ze ons er graag bij. Onze aanpak resoneert in de markt.”

Lees/ luister ook:

Verder dan spreadsheet

“Als durfkapitalist kijken we op een hogere resolutie naar een bedrijf,” legt Robert uit. “We kijken verder dan de winst- en verliesrekening. Gaan de diepte in om te bepalen of een bedrijf — als het schaal krijgt — winst kan gaan maken. Dat is geen gokken, dat is diep gaan om een onzekere toekomst nauwkeurig te voorspellen. En we gaan verder dan deze spreadsheet logica. Want ook andere aspecten van een ondernemer en zijn onderneming spelen een rol bij ons beslisproces. Hoe ziet zijn markt eruit? Wat doet de concurrentie? Is het team wel geschikt om het bedrijf ver te brengen? Als durfkapitalist moet je al deze zaken meenemen.”

Nederig

Hoe langer je dit vak uitoefent, hoe meer je weet wat je niet weet, stelt Robert. “Hoe meer investeringen je gedaan hebt hoe meer je weet dat er een hele hoop zaken niet te voorspellen is. Daarom word je als door de wol geverfde investeerder eerder nederig dan arrogant. En je moet een lange adem hebben. Een goede reputatie opbouwen als investeerder gaat niet overnight. Je moet aantoonbaar goede deals hebben gedaan, de positieve feedback moet gaan rondzingen. Tot dat moment moet je klussen doen die niet super schaalbaar zijn. Zoals wij nu doen. Het zal zich uiteindelijk uitbetalen.”

Investeren op diepe kennis

“Europa heeft zich de afgelopen jaren bewezen als continent waar van alles gebeurt op technologisch vlak. Er is veel durfkapitaalgeld aangetrokken en er gaat veel geld om in de markt. Het ecosysteem begint te lopen. Fondsmanagers investeren zichtbaar steeds meer op thema’s. Ze schieten op minder bedrijven tegelijk maar de waarderingen per bedrijf stijgen. In het verleden werd er altijd vooral op cijfers en momentum geïnvesteerd. Door de coronacrisis gaat dat niet langer. Investeren op diepe kennis en met de juiste strategie van vooruitdenken past bij deze onzekere tijd.”

👏 Vond je dit artikel/ de podcast de moeite waard? Geef het dan een ‘applausje’, deel het op LinkedIn en/of laat een review achter in je podcast-app, zodat anderen het ook kunnen vinden.

🚀 Ben jij met je startup of scale-up op zoek naar funding en wil je het gesprek met ons aangaan? Meld je aan voor StartupRoulette, ons maandelijks online speeddate event voor startups en investeerders, en/of stuur een berichtje naar atthemoney@goldeneggcheck.com.

🤩 Wil je op de hoogte blijven van nieuwe edities van At The Money waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen? Volg dan ons blog of volg mij (Thomas Mensink) op Medium bovenaan dit artikel. En abonneer je natuurlijk even op onze podcast!

Golden Egg Check

We are startup analysts.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store