Golden Egg Check
Published in

Golden Egg Check

Wilco Schoonderbeek (Invest-NL): ‘Wij maken financierbaar wat niet financierbaar lijkt’

Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Wilco Schoonderbeek, investeerder bij Invest-NL en verantwoordelijk voor ScaleUp & Innovation.

Wilco Schoonderbeek, Invest-NL

Invest-NL is een privaat impact investeringsfonds met de Nederlandse overheid als 100% aandeelhouder. Het fonds investeert zowel rechtstreeks in bedrijven als via venture capital fondsen. Invest-NL heeft een omvang van maar liefst €1,7 miljard euro. Als een van de betrokkenen van het eerste uur kent Wilco Schoonderbeek de uitdagingen van het runnen van een publiek fonds als geen ander. “Het risicovolle van investeren in vroege-fase-bedrijven wringt soms met het publieke geld waarmee we werken. Maar onze achterban ziet steeds beter: iets niet doen kan óók geld kosten.”

Wilco Schoonderbeek is binnen Invest-NL verantwoordelijk voor ScaleUp & Innovation bij de Business Development tak. “Het is mijn taak om zoveel mogelijk kansrijke initiatieven te helpen met opschalen en ervoor te zorgen dat ze aan de juiste resources komen.”

Het is niet voor het eerst dat Wilco zich committeert aan een publiek investeringsfonds. Vanwaar deze duidelijke voorkeur voor een hoek waar je ook van kan zeggen dat er veel ‘politiek geneuzeld’ wordt? “Uit ervaring weet ik dat commerciële fondsen ook heel interessant zijn. Maar de publieke kant geeft meer mogelijkheden. Je mag naast naar het financiële aspect ook kijken naar impact in de breedste zin van het woord. Je hebt meer ruimte om datgene te doen wat een bredere impact oplevert, niet alleen financiële impact. Naast een investeringsteam heeft Invest-NL ook een ontwikkelteam, dat bedrijven helpt zich verder te ontwikkelen. Dat is ontzettend waardevol. Het maakt dat we in staat zijn om dingen te financieren die niet financierbaar lijken.”

Luister naar Wilco Schoonderbeek in de At The Money podcast (35 min) met Thomas Mensink. In deze aflevering vertellen hij o.a. over de uitdagingen van het runnen van een publiek fonds, het investeren met een hele lange termijn en over waardecreatie in turbulente tijden. Te beluisteren via elke podcast-app (zoals Spotify en Apple) of hieronder:

Prijskaartje

“Natuurlijk, je moet wel om kunnen gaan met het publieke speelveld. We werken met publieke middelen dus liggen onder een vergrootglas. Je verhaal moet stevig staan en uit te leggen zijn aan de achterban, bijvoorbeeld aan aandeelhouders. En het risicovolle van investeren in vroege fase bedrijven wringt soms met het besteden van publiek geld. Maar de laatste jaren beseffen we met zijn allen steeds meer dat dingen niet doen óók een prijskaartje heeft. Bij Invest-NL kunnen we goed omgaan met risico’s. En we kunnen steeds beter uitleggen aan de publieke aandeelhouders dat risico iets anders is dan onzekerheid.”

Lees/ luister ook:

Echt een verschil

Het potje van Invest-NL is op dit moment gevuld met 1,7 miljard euro en is bestemd voor bedrijven die bezig zijn met carbon neutral en circular economy. “Een breed mandaat hebben betekent ook dat je moet kiezen. Welke focus brengen we aan. welke instrumenten zetten we in en op welke manier? In ons assortiment zit equity, garanties, convertibles en nog veel meer. Eigenlijk alles behalve subsidies want onze middelen moeten wel rendement maken. 1,7 miljard lijkt veel maar is in feite een druppel op een gloeiende plaat. De rol voor ons team van Business Development is dan ook het zoeken van die initiateven die écht een verschil kunnen maken.”

Marathon

Invest-NL probeert zoveel mogelijk samen met andere partijen te zoeken naar nieuwe manieren en constructies om transitieopgaven te funden met publieke investeringen. Daarbij heeft Invest-NL beduidend minder ‘haast’ dan niet-publieke investeerders. Loopt dat wel synchroon in een samenwerking? “Dat is inderdaad de kunst,” zegt Wilco. “Hoe ga je samenwerken? Ik zie het als een soort marathon. We werken samen met andere investeerders en die nemen ergens along the way afscheid. Wij rennen door. Andere investeerders zijn zo in feite onze hazen. Invest-NL wordt uiteindelijk beloond bij de finish. Met wederzijds begrip en als we elkaar gewoon onze rol laten spelen, hoeven deze verschillen geen probleem te zijn.”

Slimmer samenwerken

“In Nederland is er winst te behalen als we slimmer met elkaar samenwerken. Slimmer samen die marathon lopen. In Azië en Amerika zijn de potten geld groter, dus we kunnen lastig concurreren op volume. We kunnen wél het verschil maken door slimmer samen te werken.”

En daar ligt volgens Wilco een belangrijke taak voor Invest-NL. “Zeker vanuit onze rol als impact investor. Heel veel van de transitieopgaven die wij als Invest-NL willen adresseren passen niet in een standaard VC-approach. Dat brengt een extra verantwoordelijkheid én een mooie intellectuele uitdaging met zich mee.”

Meer horen over hoe Invest-NL te werk gaat? Luister naar de At The Money podcast (35 min) met Wilco Schoonderbeek. Dat kan bovenaan dit artikel via SoundCloud, maar ook via andere podcasts-apps zoals zoals Spotify en Apple.

De podcast-aflevering is grofweg als volgt opgebouwd:

  • Kennismaken met Wilco en Invest-NL [1:10]
  • De leercurve van Invest-NL [8:00]
  • Deals van Invest-NL tot nu toe [10:40]
  • Is er wel sprake van marktfalen? [12:30]
  • Over geduldig kapitaal en estafettes [18:40]
  • Impact investeren op een lange termijn [25:00]
  • Waardecreatie in turbulente tijden [28:45]
  • Advies aan founders die willen fundraisen [32:10]

👏 Vond je dit artikel/ de podcast de moeite waard? Geef het dan een ‘applausje’, deel het op LinkedIn en/of laat een review achter in je podcast-app, zodat anderen het ook kunnen vinden.

🚀 Ben jij met je startup of scale-up op zoek naar funding en wil je het gesprek met ons aangaan? Meld je aan voor StartupRoulette, ons maandelijks online speeddate event voor startups en investeerders, en/of stuur een berichtje naar atthemoney@goldeneggcheck.com.

🤩 Wil je op de hoogte blijven van nieuwe edities van At The Money waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen? Volg dan ons blog of volg mij (Thomas Mensink) op Medium bovenaan dit artikel. En abonneer je natuurlijk even op onze podcast!

--

--

We are startup analysts. This is our blog with thoughts about innovation, entrepreneurship and venture capital.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store