Hvorfor i all verden har Good Morning ansatt en prosjektleder med Executive master i Grønn vekst?

I januar gjorde Good Morning et veivalg. Vi gjorde styrevedtak på å jobbe mot å bli det byrået i Norge som kunne mest om hvordan kommunikasjon kunne skape konkurransefortrinn ut av bærekraft.

For å klare det, er det en rekke faktorer som spiller inn og kompetanse og holdninger er grunnpilarene i denne reisen. For hvem er vi som skal gi råd til kundene hvis vi ikke lever ut dette selv?

Derfor må vi både skape fellesskap og kultur rundt dette hos de som allerede er ansatt, men vi må også tenke kompetanse og holdninger når vi skal ansatte. Da vi skulle besette tre stillinger før sommeren, oppfordret vi derfor folk som var opptatt av bærekraft om å søke. Det var lønnsomt. For det første viste det seg at bærekraft er et godt salgsargument når man skal ut og rekruttere, men vi fikk også inn ny og spisset kompetanse i byrået.

Katarina, helt til høyre, er en av de tre nye ansatte i Good Morning.

For Katarina Haugersveen ble ansatt som prosjektleder med en relevant arbeidserfaring som i seg selv ville ha gjort henne til et selvsagt valg. Men hun hadde noe ekstra. I 2015 og 2016 tok hun Master i Grønn Vekst på BI der hun skrev Masteroppgaven:

”Kan Filippa K, gjennom å bygge en sterkere relasjon og mer inkluderende tilnærming til sine kunder, skape en bærekraftig og lønnsom forretningsmodell — og i så fall, hvordan?”

Men hvorfor er det så viktig å ha noen med Master i Grønn Vekst hos oss? Det er det flere grunner til.

Kultur spiser strategi til frokost, sa Nils Petter Nordskar til meg for noen år siden. Og det er mye sannhet i det. Vi må styrke vår egen interne kultur rundt bærekraft. Vi må snakke om det i lunsjen, ved kaffeautomaten og på fredagspilsen. Det må rett og slett bli et sentralt tema vi snakker om, og som igjen hever kompetansen.

Og når kompetansen økes, vil det skape enda større trygghet hos kundene våre om at ja, det er mulig å skape økonomisk vekst ut av bærekraft.

Vi er ikke i mål. Langt derifra. Men vi har staket ut kursen og er på vei.

Med vennlig hilsen
Eirik Fjellaksel
Byråleder / Rådgiver 
good-morning.no
GM på Instagram
Meld på nyhetsbrev