Gostudio — Đơn giản hóa các chương trình gameshow

PTTN
PTTN
Dec 14, 2019 · 2 min read

Chắc hẳn KHÔNG ÍT NGƯỜI trong chúng ta mơ ước được một lần ngồi trên ghế nóng trở thành người chơi trong các gameshows hỏi đáp kiến thức trên truyền hình như Ai là triệu phú, Đuổi hình bắt chữ,…

Gostudio ra đời mang mong muốn bình dân hóa và đơn giản hóa các chương trình game shows để BẤT KỲ AI cũng có thể tham gia và có những giây phút thử thách cũng như thư giãn thực sự.

>>> Và… Bạn CHÍNH LÀ người tổ chức game shows đó!

Thay vì đầu tư dàn máy quay xịn để xây dựng 1 studio quay phim chuyên nghiệp, giờ đây bạn có thể dùng điện thoại, laptop thay thế.

Gostudio kết nối đưa đến cho người dùng những tính năng chuyên nghiệp nhất nhưng với giao diện đơn giản nhất, để bất kì ai, dù không am hiểu kỹ thuật vẫn có thể sự dụng.

Với Gostudio, BẠN CÓ THỂ:

- Tạo gameshow/talkshow livestream tương tác trên nhiều mạng xã hội cùng lúc

-Giao diện đơn giản không đòi hỏi nhiều kỹ thuật

-Có thể sử dụng trên bất cứ máy tính/smartphone/tablet nào mà không cần cài đặt phần mềm

-Hỗ trợ nhiều camera qua phương thức không dây với hình ảnh đẹp và độ trễ thấp

Hãy để Gostudio biến buổi phát live stream của bạn trở thành buổi biểu diễn hoành tráng!

>>> Đăng ký tại: http://bit.ly/2BXylt5
✅ Đăng kí miễn phí 100%
✅ Livestream tương tác chuyên nghiệp
✅ Tiết kiệm thời gian, chi phí

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!

Gostudio

Nền tảng livestream chuyên nghiệp, khác biệt, tăng cường Tương tác giữa người xem và người livestream.

PTTN

Written by

PTTN

Life is short. Be kind, love one another.

Gostudio

Gostudio

Nền tảng livestream chuyên nghiệp, khác biệt, tăng cường Tương tác giữa người xem và người livestream.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade