İnternet özgürlüğü ve erişim yöntemleri

Gözlük Görüşler’de Konuk Yazarlar

Gözlük // iPhone
Mar 29, 2014 · 3 min read

Türkiye’nin gündemi bu sıralar internet yasaklarıyla çalkalanıyor. Hükümete göre bu çalkalanma internetin hayatımıza soktuğu sosyal medya platformları üzerinden büyüyor. Son 7 günde Türk kamuoyunun gündeminden bloke edilen Twitter ve Youtube bizim için ne ifade ediyor? Bu kaynaklara erişmeyi özlük hakkı olarak gören vatandaşlar için erişim yöntemi nedir? Bu konuları, Hotshield VPN’in yaratıcısı AnchorFree şirketinde profesyonel olarak birey ve kurum gizliliği ve güvenliği üzerine çalışan uzmanlara sorduk.


Levent Şapçı

3 senedir AnchorFree’de pazarlama takımı direktörü olarak çalışan Levent Şapçı, Hotspot Shield uygulamasının Dünya’da yaygın olarak kullanılmasında büyük rol oynadı. Lise eğitimini İstanbul’da Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamlayan Levent, Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği mezunu. Master eğitimi için 2007 yılında San Francisco’ya taşındı, 5 senedir teknoloji alanında pazarlama uzmanı olarak çalışıyor.

Baglan Rhymes

AnchorFree’de Managing Partner olarak çalışan Bağlan, şirketi dünyanın lider tüketici odaklı VPN’i yapmakta büyük rol oynadı. Bağlan, daha önce online reklam stratejisi ve online satış konularında operasyonel ve stratejik liderlik görevlerini yürüttü.


İnternet yasaklarına bakışınız nedir?

Baglan:

Birleşmiş Milletler’in 16 Mayıs 2011 tarihli İnsan Hakları Konseyinde geçirdiği kanuna göre; “Bilgiye ulaşmak ve düşünce özgürlüğü insanlığın en temel hakkıdır” ve bunun kısıtlanması “Uluslararası Kanunların” ihlalidir.

İnternet, bir ortam olarak insanlara ifade özgürlüğü hakkı vermektedir. Devletlerin internet yasakları yerine, İnternetin evrensel erişim gücünden faydalanmak için etkili politikalar geliştirip, internetin birleştirici gücünü toplum hayatında somut olarak hayata geçirmeleri gerekmektedir.

Türkiyenin internet yasakları koyarak halkı ve görüşler arasında “DİJİTAL UÇURUM” yaratacağına, devletin enerjisini pozitif alana kaydırıp, Türk insanına eziyet değil, hizmet etmesi gerekmektedir.

Sosyal medya kaynaklarına sorunsuz erişim için izlenebilecek yollar neler?

Levent:

Türkiye’de kullanıcılar kısa süre içinde zaten yasaklanan sitelere girmenin yollarını buldu. Bunu Twitter’daki Türkiye trafiğinin, yasakla beraber azalması gerekirken, tam tersine artmış olmasından görüyoruz.

Bu yolların başında DNS ayarlarının değiştirilmesi ve VPN kullanımı geliyor. Fakat DNS değiştirmek kesin çözüm değil. Twitter yasağından hemen sonra, Türkiye’de Google DNS de bloke edilerek kullanıcıların bu yolla Twitter’a ulaşmalarının önüne geçilmiş olundu. Ayrıca, DNS kullanımı güvenlik riski de yaratabiliyor. Kullanıcı kaynağını bilmediği DNS kullandığı zaman, kendini riske atıyor çünkü İnternet trafiğinin nerelerden geçtiğini bilmiyor ve kişisel bilgilerinin başkalarının eline geçmesine imkan sağlıyor.

Yasakları aşmak için VPN kullanımı daha kesin ve güvenli bir yol. Biz kendi ürünümüz olan Hotspot Shield VPN’i öneriyoruz. Zaten Twitter yasaklandığından beri Hotspot Shield iOS App Store’da ve Android Google Play’de bir numaraya yerleşti ve bugüne dek oradan inmedi. Bir hafta içinde Türkiye’den tam 1.6 milyon kullanıcı programımızı indirdi. Twitter ve YouTube yasaklarını aşmak isteyen kullanıcılar Apple App Store’dan ve Google Play’den “Hotspot Shield“ diye aratarak VPN’imizi indirebilirler. PC ve Mac cihazlarında kullanmak isteyen kullanıcılar ise www.hotspotshield.com adresine giderek, programı bilgisayarlarına indirebilirler.

VPN kullanımı bir güvenlik riski oluşturur mu?

Baglan:

VPN internetinizi şifreler, hangi sayfalara gittiğinizi başkalarının görmesini önler, IP adresinizi gizler.

Fakat VPN kullanırken dahi dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunlar:

1) Log (günlük — kayıt) tutmasın. Hotspot Shield VPN log tutmamaktadır. Yani eğer devlet bize gelir bir kişinin bilgisini isterse, bu bilgi kayıtlarımızda yoktur.

2) Güvenilir VPN bulun.

3) DNS sızıntısını önleyen bir VPN kullanın. VPN kendi DNS sunucusunu (internet adres defterini) kullanmalı. Google DNS, Open DNS kullanırsa IP adresinizi görürler (DNS Leak).

4) VPN’e bağlandıktan sonra http://www.whatismyip.com/ adresine girerek IP adresinizi kontrol edin. VPN firmasının DNS’i dışında bir DNS adresi görünüyorsa veya gerçek adresiniz görünüyorsa, o VPN çalışmıyor demektir. Ancak en güvenilir olanı, güvenilir bir VPN firması bulmaktır.

5) Akıllı telefon ve tablete de VPN kurun.

Gözlük Görüşler

Gözlük mobil uygulaması çıktığından bu yana amacımız, geleneksel medya kaynaklarının ötesine geçerek, soyleyecek sözü ve anlatacak hikayesi olan bireylere kitlelere ulaşma şansı vermek. Paylaşmaya değer yazıları bu koleksiyonda katalogluyor ve Gözlük ekosisteminde yayınlıyoruz.

  Gözlük // iPhone

  Written by

  En önemli haberleri iPhone'da görmenizi sağlayan uygulama Gözlük ve onun resmi blogu

  Gözlük Görüşler

  Gözlük mobil uygulaması çıktığından bu yana amacımız, geleneksel medya kaynaklarının ötesine geçerek, soyleyecek sözü ve anlatacak hikayesi olan bireylere kitlelere ulaşma şansı vermek. Paylaşmaya değer yazıları bu koleksiyonda katalogluyor ve Gözlük ekosisteminde yayınlıyoruz.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade