Natuurlijk is toch natuurlijk heel natuurlijk, natuurlijk?

Vorige week was het ‘Earth Week’ en ik ging even langs bij de Circularity Campus in Sittard aan Returnity (Circulair Afvalmanagement) en Pōur ( Nederlands merk in circular design) werd het nog maar eens duidelijk; wat voor de een heel logisch is, is voor de ander nog hele verre toekomstmuziek.

Bij Grasswoods zijn we met de aanplant van ons bos begonnen. We hebben bomen geplant op meerdere plekken en kijken nu naar een perceel waar we onze CO2 lokaal kunnen compenseren. We hebben al jaren zonnepanelen en gebruiken groene datacenters voor onze hosting. Onze naam Grasswoods refereert aan ‘Grassere’ en ‘van Houtem’ alsook aan die snelgroeiende grasachtige houtsoort: bamboe.

Nu komt het punt; daar praten we eigenlijk nooit over! Omdat het voor ons zo natuurlijk is, zo volstrekt logisch. Zo doen wij dingen. Zijn we er al helemaal? Zeker niet! Gaan we de goede kant op? Ik denk het wel.

Daarom was het goed om te zien dat wat er van nature in het DNA van Grasswoods zit, iets is waar andere mensen naartoe bewegen.

Zoals met heel veel voorbeelden in innovatie zijn de mensen die voorop lopen al bijna verveeld zodra de grotere groep ‘eindelijk’ op het punt is aangekomen waar zij al ‘jaaarren’ geleden waren aangekomen. Met als gevaar dat de ‘innovatoren’ zich op dat moment een beetje neerbuigend gaan gedragen ten opzichte van de ‘oude denkers’. Het moment dat de snellere wielrenner bovenop de berg staat te wachten op degene die iets langzamer is. De snellere is dan alweer uitgerust en fietst weer weg op het moment dat de langzamere net aankomt.

Dat moment van bij elkaar komen is eigenlijk het ideale moment voor complimentjes en samen leren van de stappen zodat de volgende keer het gat tussen de zelfbenoemde ‘innovator’ en de ‘oude denker’ een stukje kleiner is en er samen op kortere termijn meer wordt bereikt.

Als je dat zo leest, klinkt het heel logisch. Doen we het allemaal altijd zo? Eigenlijk niet…. Terwijl het natuurlijk heel natuurlijk zou moeten kunnen zijn. Natuurlijk; eigenlijk helemaal niet altijd zo natuurlijk.

Like what you read? Give Janko Grassere a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.